3 TED Talks du bør få med deg

Publisert fredag, 03 november 2017 12:46

Som leder er du en bedrifts viktigste inspirator og tilrettelegger. Her er tre interessante, inspirerende og underholdende TED Talks fra en taleskriver og coach, en poet og en ledelsesekspert.

Millioner ser disse motiverende videoene jevnlig, fordi de alltid gir nye og verdfulle perspektiver på ting du visste, trodde du visste, eller burde vite. Verdens fremste eksperter er tilgjengelige, fra mobil, dataskjerm eller smart-TV. Som leder kan disse videoene gi deg viktig kompetanseøkning fort.

For som leder, bedriftseier, eller i en mellomlederstilling vet du at kollegaer rundt deg ofte har spørsmål, bekymringer, trenger råd eller motivasjon fra deg. I tillegg skal du alltid være parat til å ta ekstremt viktige avgjørelser. Det er derfor viktig å alltid være bevisst på å utvikle lederegenskapene dine.

Jeg har valgt ut tre gode TED Talks med ulike – men interessante – perspektiver på feltet. Håper du liker dem!

1. Hva motiverer mennesker?

”Hvis du vil at folk skal prestere bedre gir du dem belønning, ikke sant? Bonuser, provisjon eller sitt eget realityshow. Dan Pink

Fra samfunnsvitenskapen vet vi dette: Mennesker motiveres ikke av penger alene. Det er bevist gang på gang, i over 40 år. Faktisk kan et fokus på ytre belønninger som bonuser eller provisjoner påvirke prestasjonene våre negativt. Dan Pink, forfatter og tidligere taleskriver for Al Gore, tar oss gjennom den komplekse dynamikken bak menneskelig motivasjon. Med utgangspunkt i forskning og psykologi viser han hvorfor «pisk-og -gulrot»-tankegangen faktisk kan være skadelig for å oppnå resultatene man ønsker. Enkle belønninger innskrenker fokuset vårt og skjerper hjernen. Men innskrenket fokus gjør at vi blir dårligere til å tenke utenfor boksen og finne nye løsninger. Hvordan kan vi bruke forskningen til å prestere bedre?

TED Talk: The Puzzel of Motivation av Dan Pink

2. Tre minutter om suksess

“Jeg går av flyet og ankommer TED. Da slår det meg at jeg er i et rom fullt av suksessfulle mennesker. Hvorfor ikke spørre dem om hvordan de har oppnådd suksess, og fortelle det videre til ungdommen? Richard St. John

Richard St. John var på vei til en TED Talk. På flyet ble han sittende ved siden av en tenåring. De kom i snakk, og tenåringen spurte hvordan man kan gjøre noe med livet sitt, utrette noe og hvordan man kan oppnå suksess. St. John hadde ikke noe godt svar.

Derfor brukte han de neste ti årene på å intervjue over 500 suksessfulle mennesker fra ulike felt og med ulik bakgrunn om hvordan og hvorfor de hadde lykkes. Han systematiserte og analyserte svarene. Til slutt sto han igjen med svaret på det tenåringen ville vite: Hvordan oppnå suksess –oppsummert i åtte ord. I dette foredraget får du vite hvilke det er –på bare tre minutter.

TED Talk: 8 secrets of success av Richard St. John

3. Trygt gjør godt i organisasjonen

”Når vi føler oss trygge i organisasjonen, kombinerer vi automatisk våre talenter og våre styrker og arbeider utrettelig for å stå imot farene på utsiden og gripe sjansene. Simon Sinek

Verden er full av farer for bedrifter. Konkurrenter som tar markedsandeler, ustabile aksjemarkeder, teknologi som utfordrer forretningsmodeller, nedgangstider i økonomien. Slike faktorer har du lite kontroll over som leder. Det du har kontroll over er egen organisasjon. Og når du tar valget om å sette menneskene i organisasjonen først, så de føler seg trygge og tør å bidra, kan det skape utrolige resultater. Dette er budskapet til ledelsesekspert og forfatter Simon Sinek i en svært populær TED Talk om inspirerende lederskap. Som Sinek sier: Ekte ledelse er et valg, ikke en tittel. Mange innehar høye posisjoner uten å være ekte ledere. Ekte ledere tar valg som skaper en organisasjonskultur preget av tillit og samarbeid – som igjen produserer resultater.

TED Talk: Why good leaders make you feel safe av Simon Sinek

Hilsen Kristine

Skrevet av Svea Finans

Bildet er tatt av Gry Traaen