Svea grupi meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

Publicerad teisipäev 17 märts 2020 10:12

Kuna Svea on pikaajalise kogemusega rahvusvaheline ettevõte, mis pakub tööd rohkem kui 2000 inimesele enamas kui 20 riigis üle Euroopa, siis mõjutab koroonaviiruse levikust tekkinud eriolukord ja sellest tulevate meetmete rakendamine iga meie grupi üksust ja töötajat. Seepärast on meie prioriteet teha kõik endast olenev, et kaitsta oma töötajaid, kliente ja koostööpartnereid viirusega nakatumisest.

Tegutsedes vastustustundliku ettevõttena, võtame COVID-19 leviku tõkestamismeetmeid väga tõsiselt. Seepärast on meie prioriteet teha kõik endast olenev, et kaitsta oma töötajaid, kliente ja koostööpartnereid viirusega nakatumisest. Me tegutseme vastavalt võimuorganite poolt välja töötatud juhistele ja soovitustele ning jälgime järjepidevalt viiruspandeemia sündmuste käiku. Me oleme ajutiselt ümberkorraldanud oma sisemisi protsesse ja töökorraldust, et vältida lähikontakti klientide ja partneritega. Oleme suunanud tegevused eelkõige digitaalsetesse kanalitesse ning pakkunud töötajatele paindlikku kaugtöö võimalust.  

Viiruse levikut takistavad meetmed:

  • Meie töötajatel ei ole lubatud reisida riskipiirkondadesse ega riskipiirkondadest väljapoole;
  • Erinevas piirkonnas asuvate üksuste vaheline töötajate liikumine ei ole lubatud, v.a. äärmisel vajadusel;
  • Reisidelt tagasi kodumaale naasnud töötajatel on kohustus püsida kodus karantiinis vähemalt 14 päeva;
  • Kõik kohtumised klientide, partnerite ja kaugemal paiknevate kolleegidega tuleb korraldada võimalusel läbi digitaalsete kanalite;
  • Meie töötajate arv kontoris on viidud miinimumile ja enamjaolt on tagatud võimalus töötada kaugtöö vormis;
  • Haigete või end tervislikult mitte hästi tundvate töötajate töökohal viibimine ei ole lubatud;
  • Me oleme tõstnud ja karmistanud hügieeninõudeid, informeerinud sellest töötajaid ning taganud piisava desinfitseerimisvahendite olemasolu ja puhtuse meie ümber.

Käesolevas eriolukorras palume kõigil klientidel ja partneritel kasutada suhtluseks digitaalseid kanaleid:

Eraklientide ja järelmaksu partnerite kontaktid – tel +372 679 9446 ja +372 679 9404, e-post klienditugi@svea.ee

Arvete ostu ja faktooringu äriklientide kontaktid – tel +372 679 9423, e-post myyk@svea.ee

Inkasso klientide kontaktid – tel +372 679 9427, e-post inkasso@svea.ee

Eraklientidel on endiselt võimalus esitada meile laenutaotlusi, täites digitaalsel kujul taotluse meie kodulehel. Ühtlasi toimib suhtlemiseks ja küsimuste esitamiseks taotluse täitmise lehel ka live-chat´i vorm.

NB! Meie tööajad  eriolukorras ei ole muutunud ning nii era- kui ka äriklientide teenindamine toimub tavapärasel ajal!