Laenude refinantseerimise võimalused ja ohud

Publicerad neljapäev 29 august 2019 09:22

Õiged otsused on edu alus

Varasemalt tehtud impulsiivne otsus laenu võtmiseks või puuduliku kodutöö tulemusena sõlmitud kallim laenuleping ei tähenda siiski „maailma lõppu“. Igal laenuvõtjal on hiljem võimalik kaaluda olemasolevate laenude, järelmaksude ja liisingute refinantseerimist mõne teise krediidiandja poolt.

Alljärgnevalt toome välja mõned laenude refinantseerimist puudutavad poolt- ja vastuargumendid.


Võimalused:

  • vähendada olemasolevate laenudega seotud krediidikulusid läbi madalama intressi, mida uus krediidiandja pakub – näiteks on laenuvõtja majanduslik seis oluliselt paranenud võrreldes hetkega, kui varasem laen võeti vms;
  • vabastada olemasoleva laenu tagatiseks olev ese (sõiduk, kinnisvara, käendus) laenu tagamisest ning vähendada nii enda riske või kasutada antud tagatist mõne teise vajaliku laenu (näiteks kodulaen, autoliising vms) tagamiseks, kui uus krediidiandja võimaldab laenu ilma tagatiseta;
  • vähendada olemasolevate krediitidega seotud igakuist maksekoormust, kasutades refinantseerimislaenu puhul pikemat tagasimakse perioodi ning soodsamast intressist tulenevat vähenevat krediidikulu;
  • tulenevalt refinantseerimisega kaasnevatest madalamatest kuludest, võib soovi korral uue laenu graafiku koostada selliselt, et krediidi tagasimaksmine toimub kiirendatud tempos, säilitades kuumaksete suuruse olemasoleval tasemel;
  • vormistades autoliisingu ümber laenuks, saab säästa kindlustusmaksetelt, kuna laenuga pole kaskokindlustus nõutav;
  • refinantseerida saab ka mitu erinevat laenu-, liisingu- või järelmaksukohustust ühekorraga, mistõttu saab nii koondada ehk konsolideerida mitu erinevat laenumakset mugavalt üheks.

Ohud:

  • mõned krediidiandjad nõuavad laenuvõtjalt leppetrahve/hüvitist laenu refinantseerimisega seotud laenu ennetähtaegse tagastamise korral. Vastavalt võlaõigusseadusele on laenuandjal õigus nõuda ennetähtaegselt tagastatud summast maksimaalselt 1% suurust hüvitist, kui laen tagastatakse lepingust kokkulepitud tähtajast rohkem kui 1 aasta varem või maksimaalselt 0,5%, kui laen tagastatakse lepingus kokkulepitud tähtajast vähem kui 1 aasta varem. Refinantseerimine on mõistlik, kui nimetatud hüvitiste summad ei ületa laenu refinantseerimisega kaasnevat kulude kokkuhoidu;
  • kui refinantseerimiseks võetav laen on pikema perioodiga kui refinantseeritavad laenud, pikeneb ka laenu täitmise aeg;
  • kui pere kaalub olemasolevate laenude refinantseerimist krediidikulude ja/või igakuise kuumakse vähendamiseks, võib mõnel juhul positiivse otsuse saamiseks osutuda vajalikuks mõlema täiskasvanud pereliikme osalemine laenulepingu täitmisel, kas kaaslaenajana või käendajana. Nn piiripealsetel juhtudel annab see tingimus krediidiandjale kindluse, et laenuvõtjad on heade kavatsustega ning osalevad paremate laenutingimuste saamiseks kohustuse täitmises võrdselt.