Oluline info ja dokumendid

Meie jaoks on oluline pakkuda era- ja äriklientidele ausat, läbipaistvat, paindlikku, põhjalikku, sõbralikku ja professionaalset finantsteenust. 

Teavitame oma kliente, et iga finantskohustus tuleb eelnevalt hoolikalt läbi kaaluda ning tingimustega põhjalikult tutvuda. Seepärast võta aega ja vaata üle meie finantsteenuse kasutamise soovitused ja põhimõtted.

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Me töötleme klientide andmeid igapäevaselt, seepärast on meile oluline, et kõik meie valduses olevad isikuandmed oleksid kaitstud ja protsessid vastaksid Eestis kehtivatele seadustele.

kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Laenuvõtja meelespea

 • Iga laen on kohustus ja seotud kuludega! Enne laenu võtmist mõtle põhjalikult läbi, mis on laenu võtmise eesmärk ja kui suured on Sinu olemasolevad kohustused (sh laenu- ja kindlustusmaksed, möödapääsmatud kulud nagu kommunaalmaksed, toidu- ja hügieenikulud, laste huviringide tasud jms) ning kui palju Sul on võimalik ühes kalendrikuus laenu tagasi maksta. Võiksid arvestada sellega, et Sinu regulaarsete igakuisete kohustuste osakaal moodustaks maksimaalselt 40% sissetulekust.

 • Vaata üle oma senised tarbimisharjumused ja makseajalugu. Jälgi, et Sul ei oleks ühtegi kehtivat maksehäiret või Sinu viimasest kehtivast maksehäirest oleks möödas vähemalt kuus kuud. Ühtlasi võivad positiivse laenuotsuse saamisele avaldada mõju liigne alkoholikaupluste ja kasiinode külastus ning loto mängimine.

 • Enne laenulepingu sõlmimist tutvu kindlasti krediidi kulukuse määraga ja vaata üle, kui suur on laenu kogukulu.

 • Kasuta võimalusel laenukalkulaatoreid, sest nii saad ülevaate võimalikest kuludest ja kuumaksest. Oluline on meeles pidada, mida pikem on laenuperiood, seda väiksem on osamakse, kuid suurem on tehingu kogukulu.

 • Juhul kui Sul tekib raskusi igakuiste osamaksete tähtaegse tasumisega või muid makseprobleeme, võta kohe ühendust meie klienditeenindusega, kes aitab leida olukorrale sobivaima lahenduse. Kindlasti ei tasu probleemide korral meie poole pöördumisega viivitada, sest kohene tegutsemine aitab kiiremini ja lihtsamini lahendusi leida.

 • Kui laenu pakkumise või lepingu kohta tekib küsimusi, siis pöörduge kindlasti meie klienditeeninduse poole.

Mida laenu taotlemisel kindlasti jälgida?

Kui jälgid laenu taotlemisel järgnevaid soovitusi, suudad välja selekteerida Sinu jaoks sobivaima laenupakkumise.

Enne laenulepingu sõlmimist võrdle pakkumisi ja pea meeles, et võrdlemise aluseks tuleb küsida samaväärsed laenupakkumised erinevatest finantsasutustest (nt võrdle väikelaenu pakkumist ettevõttest X, Y ja Z).

Seejärel vaata hoolega, mis tuleks Sinu:

 • krediidi kulukuse määr – lühidalt, mida madalam see on, seda soodsam on pakkumine (jälgi, et igal pakkumisel oleksid laenatav summa, sissemakse ja periood samaväärsed);

 • krediidi kogukulu – summa, mis tuleb laenuperioodi lõpuks finantseerijale maksta (sisaldab laenatavat summat, intressi ja muid laenulepinguga seotud kulusid).

... kui need punktid on võrreldud, oled õigele otsusele väga lähedal!

Vastutustundlik laenamine

Meie eesmärk on luua pikaajalisi ja usaldusväärseid kliendisuhteid. Seepärast on oluline, et iga laenuotsus oleks hoolikalt läbi mõeldud ja kaalutletud ning esitatud andmed tõesed.

Laenuotsuse tegemisel ning kliendi maksevõime hindamisel lähtume oma kogemustest ja protseduurireeglitest ning andmetest, mida kogume avalikest andmebaasidest (nt Krediidiinfo).

Enne laenulepingu sõlmimist soovitame kõikidel klientidel:

 • tutvuda laenulepingu tingimustega. Liiga koormavate kohustuste vältimiseks soovitame laenatava summa ja perioodi valikul lähtuda tegelikest võimalustest. Orienteeruvate kulude väljaarvutamisel saab kasutada kalkulaatorit;

 • mõelda läbi, kui suur summa on võimalik eraldada esimeseks sissemakseks. Mida rohkem on võimalik alguses sissemaksena tasuda, seda vähem tuleb tasuda kokkuvõttes laenudega seotud finantseerimiskulusid. Suurem sissemakse aitab vähendada ka igakuiste osamaksete suurust;

 • koostada igakuine eelarve, mis annab hea ülevaate oma väljaminekutest ja sissetulekutest. Välja tasub arvutada ka, kui suure osa igakuistest sissetulekutest saab jätta osamaksete tasumiseks;

 • pöörduda laenuteemaliste küsimuste tekkimisel meie klienditeeninduse poole.

Kulude parimaks planeerimiseks ja pere eelarve koostamiseks võib kasutada lihtsaid veebipõhiseid rakendusi, näiteks Minuraha.ee eelarve kalkulaator.

Ostukonto ostukindlustuse tingimused

Ostukindlustus on ostukontoga kaasnev kindlustuskaitse, mis annab ostetud kaubale kuni 5000 euro ulatuses lisakaitse ettenägematuteks olukordadeks. Ostukindlustus on ostukonto omanikule tasuta, v.a kindlustusjuhtumiga kaasnev omavastutuse tasu 30 eurot, ning kehtib 180 päeva alates ostu vormistamise päevast.

Ostukindlustuse kindlustusandja on If P&C Insurance AS.

Kuidas käituda kahju (kindlustusjuhtumi) tekkimise korral?

Kui ostukontoga ostetud kaubale/kaupadele tekib ootamatu kahju, siis tuleb sellest viivitamatult teavitada kindlustusandjat If P&C Insurance ASi:

1. Teata kahjust kirjalikult aadressil https://ekindlustus.if.ee/et/kahjukasitlus/muud-kahjud/ või saada vastavasisuline e-kiri info@if.ee;

2. Kui täidad vormi aadressil https://ekindlustus.if.ee/et/kahjukasitlus/muud-kahjud/, siis märgi poliisi numbri lahtrisse „Ostukonto“;

3. Lisa kahjuteate juurde järgmised dokumendid:

 • Kindlustusobjekti ostudokumendid, millest nähtub, et kahjustunud objekti eest on tasutud ostukontoga;
 • Remonditöökoja poolt väljastatud remondikulu kalkulatsioon, sh transpordikulu, kui see on olemas;
 • Politsei tõend kindlustusobjekti varguse või röövimise korral.

 

Kindlustustingimustest leiad kogu vajaliku info ostukindlustuse kohta, sh hüvitissummad ja -piirmäärad, välistused jm.

Ostukindlustuse tingimused pdf-s.

Kliendiandmete volitatud töötlejad

Svea volitatud töötlejad on juriidilised ja füüsilised isikud, avaliku sektori asutused, ametid ja muud organisatsioonid, kes töötlevad isikuandmeid Svea nimel. Volitatud töötlejate nimekiri ei ole lõplik ning võib igal ajahetkel muutuda või täieneda.

Tutvu nimekirjaga: Svea Finance ASi ja Svea Inkasso OÜ volitatud töötlejad.pdf

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Küpsiste kasutamise põhimõtted on välja töötatud eesmärgil, et anda ülevaade Svea poolt kasutavatest küpsistest, samuti, kuidas küpsiste kasutamist kontrollida või need blokeerida.

Me kasutame küpsiseid, veebimajakaid ja muid sarnaseid lahendusi selleks, et tagada sujuv ja mugav kliendikogemus meie veebilehtede ja -teenuste kasutamisel.

Tutvu lähemalt: Küpsiste kasutamise põhimõtted.pdf

Tähelepanu! Kui blokeerite või kustutate küpsiseid, siis meie veebiteenused ei pruugi toimida.