6 viisi krediidivõime parandamiseks

Publicerad teisipäev 27 august 2019 09:11

Aita oma unistuste täideviimisele kaasa

Madala krediidivõimega inimestel on rahalised võimalused ja finantsvabadus oluliselt piiratud. Stabiilsuse ja majandusliku valikuvabaduse saavutamiseks on oma krediidivõime ja -profiili parandamine (või säilitamine) väga oluline. Hea krediidivõime ja positiivne krediidiprofiil mõjutavad otseselt iga inimese krediidiskooringut finantsettevõtete silmis ning määravad ära igale inimesele võimaldatavate krediitide suuruse ja tingimused (sh ka krediidi hind). Seekordses blogipostituses räägimegi lihtsatest nippidest, mis aitavad Sul oma krediidivõimet ja -profiili ning seega ka oma majanduslikku otsustus- ja valikuvabadust parandada!

Nagu eespool mainitud, rakendab iga finantsettevõte oma klientide krediidivõime hindamiseks erinevaid meetodeid ja hinnanguskaalasid. Suuremas osas kontrollitakse taotleja tegelikku võimet oma olemasolevate igapäevaste kulude ja kohustustega hakkama saamist ja hinnatakse tema võimekust taotletava laenuga toimetulekuks – seda nimetatakse krediidivõime hindamiseks. Nagu öeldud, ei tähenda hinnangu andmine vaid varasema maksekäitumise ja/või maksehäirete esinemise uurimist – üldjuhul hinnatakse laenutaotleja sissetulekute suurust, päritolu ja regulaarsust, olemasolevate kohustuste suurust ja tagasimakse tähtaegasid, aga ka jooksvaid igapäevaseid kulusid, mille tasumiseks peab peale taotletava laenu osamaksete tegemist veel raha jätkuma. Oma sissetulekute ja kohustuste tõendamiseks võivad finantseerijad paluda ka pangakonto väljavõtte esitamist.   

Aga kuidas siis ikkagi saab oma krediidivõimet ja -profiili parandada?


1. Pööra tähelepanu võetud ja taotletavate laenude või järelmaksude kuludele

Just nagu poes süüa ostes pöörad Sa tähelepanu ostetava kauba hinnale, tee seda alati ka laenu võttes. Igal krediidilepingul peab olema kirjas selle lepinguga kaasnev krediidi kogukulu ja krediidi kulukuse määr. Neist esimene näitab, kui mitu eurot Sa antud krediidi puhul lepingu lõppedes koos krediidi algsumma, intresside, lepingutasu ja muude lisanduvate kuludega tagasi maksad. Kui suur on Sinu krediidi/laenu hind, saad teada, kui lahutad lepingul toodud krediidi kogukulust laenusumma (laenu hind = krediidi kogukulu - laenusumma).

Krediidi kulukuse määr annab hea ja lihtsa võimaluse hinnata alternatiivseid krediidpakkumisi - siin kehtib reegel, mida madalam number, seda soodsam ja mõistlikum.


2. Refinantseeri kallid olemasolevad finantskohustused

Kui Sul juba on kehtiv kiir-, või tarbimislaen, järelmaks või ka autoliising, siis võid alati paluda mõnelt teiselt krediidiandjalt, kas ja millistel tingimustel oleksid nad valmis Sinu olemasoleva(d) lepingu(d) refinantseerima ning soodsama pakkumise korral kasuta seda võimalust julgelt. Läbi refinantseerimise saad vähendada oma igakuiseid laenukulusid ja panustad kõige otsesemalt oma krediidivõime parandamisse. Refinantseerimine annab võimaluse liita erinevad laenud/järelmaksud ühte ainsasse lepingusse, mis aitab Sul hoida kokku aega, kuna erinevate laenumaksete asemel on vaid üks tagasimakse, üks intress, üks tähtaeg.


3. Kasuta võimalusel vaid ühe või kahe krediidiandja teenuseid korraga

Niimoodi käitudes suurendad enda usaldusväärsust ja lojaalsust krediidiandja silmis. Lojaalsetele püsiklientidele pakutakse pea alati paremaid tingimusi madalama hinnaga. Erinevate laenuandjate kasutamisel püsikliendi staatust ei teki ning pakutavad tingimused erinevad iga finantseerija puhul nii laenu maksimaalse summa, maksetähtaja kui ka intresside ja muude kulude osas.  Seega võib Sul kohustuste täitmisel tekkida palju rohkem kulusid ja segadust, kui vaja.


4. Hoia silma peal oma laenukohustuste ja sissetuleku vahelisel suhtel

Kõrge palk ei tähenda otseselt kõrget krediidivõimet. Kui Sul on lisaks kõrgele sissetulekule ka palju laenukohustusi või on nende igakuised tagasimakse suured, võib Sinu krediidivõime olla juba maksimaalses ulatuses kasutatud ning uue laenu või järelmaksu saamine piiratud. Hea on, kui säilitad enda tegeliku krediidivõime juures reservi, mida saad kasutada vaid ettenägematute olukordade puhul.


5. Tee kindlaks, et teed oma laenumaksed alati õigeaegselt

Ausus ja korrektsus on krediidiprofiili kujunemises äärmiselt olulised ja hinnatud. Kui suhtud oma laenukohustuste täitmisse vastutustundlikult ja pead kinni maksetähtaegadest, paraneb ka Sinu krediidivõime.


6. Vaata üle oma igapäevased kulutused

Kuna taotlust esitades võidakse paluda Sul esitada ka oma kuue kuu pangakonto väljavõte, siis on kokkuhoidlikum ja vastutustundlikum käitumismuster alati krediidihinnangu kujunemisel kasuks. Krediidiandjad ei vaata sellele hästi, kui kulutad oma raha mõõdutundetult baarides või kasiinos või kui Sinu väljavõttes on näha korduvaid ja suuri kulutusi alkoholi müügile spetsialiseerunud poodides.

Soovime kõikidele palju edu oma krediidivõime parandamisel ja rahalise paindlikkuse saavutamisel! Oleme Sinu jaoks olemas, kui vajad nõu enda finantsolukorra parendamiseks.