Kuidas võrrelda laenupakkumisi?

Publicerad kolmapäev 25 september 2019 09:38

Iga laenupakkumine on erinev. Enne lepingu sõlmimist tuleb hoolikalt tutvuda tingimustega. Soodsaima ja sobivaima finantseerimislahenduse saamiseks tuleb küsida alternatiivseid pakkumisi selliselt, et nende võrdlemine oleks võimalik.

Erinevaid pakkumisi on kõige lihtsam võrrelda krediidi kulukuse määra abil – mida madalam on KKM, seda soodsam on pakkumine. Oluline on meeles pidada, et laenusumma, sissemakse suurus (kui see rakendub näiteks liisingu või järelmaksu puhul) ja tagasimakse periood peavad olema pakkumistes ühesugused. Kui ka üks neist komponentidest erineb, ei ole KKMid üksteisega võrreldavad.

Teiseks saab erinevaid pakkumisi võrrelda ka krediidi kogukulu (sisaldab laenusummat, tasumisele kuuluvat intressi ja muid lepinguga lisanduvaid kulusid, nagu näiteks lepingutasu ja/või igakuine haldustasu vms) – nii saab euro täpsusega hinnata, kui palju ühe või teise pakkumise juures tuleb finantseerijale lepingu lõpuks raha tagasi maksta.


Loe ja võrdle

Infot KKMi ja krediidi kogukulu kohta ning teiste oluliste lepingu tingimuste kohta leiab laenu taotleja Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehelt, mille esitamise kohustus on kõigil krediidiandjatel enne tarbijaga krediidilepingu sõlmimist. Nimetatud teabeleht peab olema esitatud kirjalikult.

Pakkumiste võrdlemine vaid intressimäära või kuumaksete suuruse alusel on eksitav, kuna osad krediidiandjad arvestavad intressi laenujäägilt, teised aga laenusummalt. Kahe samaväärse intressimääraga, kuid erineva arvestusmeetodiga pakkumisi võrreldes selgub, et laenusummalt arvestatud intress on võrreldes jäägilt arvestatud intressiga peaaegu 2 korda kallim.

Laenuvõtja peaks ennetavalt välja uurima, kas laenud väljastanud laenuandjad kavatsevad rakendada õigust nõuda laenude ennetähtaegse tagastamise eest leppetrahvi/hüvitist või mitte. Õnneks on paljud krediidiandjad valmis laenude ennetähtaegsel tagastamisel hüvitist mitte nõudma.


Peale soodsaima või sobivaima pakkumise välja valimist tuleb laenuvõtjal hinnata, kas:

  • pakkumises toodud krediidi kuludest tekkiv võit on piisav, et ületada võimalikke kulusid (tasumisele kuuluvate hüvitiste summa), mis kaasnevad olemasolevate lepingute ennetähtaegse lõpetamisega;
  • pakkumises toodud tingimused avaldavad soovitud mõju igakuiste tagasimaksete suurusele – eriti, kui refinantseerimise eesmärgiks oli igakuiste kohustuste vähendamine;
  • uue lepingu sõlmimisega seotud lepingutasu tuleb tasuda kohe või on selle eest tasumine ajatatud üle terve perioodi ehk kuumaksed sisaldavad ka osa lepingutasust – seda on oluline teada, kuna ühel või teisel juhul on kuumaksete suurused erinevad, kuigi KKM ei pruugi erineda;
  • pakkumine sisaldab nõuet tagatiseks (näiteks kaaslaenaja või käendaja olemasolu, sõiduki või kinnisvara tagatis) ning kas laenuvõtja on valmis sellist tingimust laenu saamiseks aktsepteerima.

Kui laenusaajal on keeruline aru saada, milline saadud pakkumistest vastab tema vajadustele kõige paremini või kas laenude refinantseerimine on mõistlik, on soovitatav alati enne lõpliku otsuse tegemist pidada nõu oma ala spetsialistiga või sõbra/tuttavaga, kellel on sellistes küsimustel eelnev kogemus olemas.

Kaalutletud otsuse tegemiseks peab küll veidi rohkem eeltööd tegema, aga saavutatav sääst ja mugavus võivad selle kuhjaga tasuda.