Sådan sikrer du en stabil likviditet i usikre tider

Publicerad mandag 31 oktober 2022 11.00Finansiering

Voldsomme energiprisstigninger, dyre materialer, stigende renter og en generel usikkerhed præger den danske økonomi og rammer virksomhederne særlig hårdt. Nedenfor giver vi tips til, hvordan du kan løse problemet ved at sælge dine fakturaer.

Sælg dine fakturaer og få betaling med det samme – læs mere her.

Når en virksomhed leverer en vare eller tjenesteydelse modtages tilgodehavendet sjældent kontant. Normalt udstedes en faktura med en tidsfrist inden for hvilken beløbet ønskes betalt. Her har det ikke været ualmindeligt at de små og mellemstore virksomheder har måttet acceptere særdeles lange kredittider, hvis de ønsker at levere til de større virksomheder. De er magtesløse i denne situation og må dermed vente på betaling, hvilket kan påvirke virksomhedens likviditet i negativ retning.

En måde at løse dette dilemma på, er ved at sælge sine fakturaer – noget der i dag er helt almindeligt blandt både små, mellemstore og sågar store virksomheder. Du sender blot din faktura til Svea i stedet for at sende den til din kunde. Vi betaler dig og sender samtidig fakturaen til din kunde, som herefter betaler direkte til Svea. Det betyder, at du ikke længere skal vente på betaling og giver dig følgende 6 fordele.

Læs hvordan Kenneth fik likviditet til at vokse vildt med fakturakøb.

1. Det skaber handlingsrum

For mange virksomheder kommer omkostningerne (materialer, lønninger osv.) ved en opgave før selve indtægten. Sælger du din faktura, får du hurtigere betaling og kan dermed hurtigere påtage dig flere og større opgaver. Du slipper for at trække på kassekreditter og har i stedet råd til og mulighed for at vokse. Derudover er du sikker på altid at kunne betale dine egne fakturaer til tiden og kan dermed forhandle dig frem til bedre vilkår fra dine leverandører, fordi du er en sikker og stabil kunde.

2. Det skaber fleksibilitet

Du forpligter dig ikke til at sælge alle dine fakturaer, men vælger derimod selv hvor mange du vil sælge og hvor ofte du vil gøre det. Fakturakøb er altså en særdeles fleksibel løsning, der kan forbedre din likviditet her og nu i pressede perioder. Har du større enkeltstående fakturaer, der grundet lange betalingsbetingelser belaster din likviditet, kan fakturakøb meget vel være den rigtige løsning for dig.

3. Det mindsker risikoen

Når du sælger fakturaen, slipper du risikoen for, at der kan ske uforudsete økonomiske hændelser hos din slutkunde. Det er selvfølgelig stadig dig som virksomhedsejer, der skal sikre, at kunden er tilfreds, og at handlen bliver gennemført, men risikoen for, at din kunde ikke kan betale på grund af eksempelvis konkurs, overtager Svea.

4. Du bibeholder den gode kunderelation

Hvis din kunde ikke betaler rettidigt, håndterer Svea kommunikationen via rykkere eller inkasso efter gældende dansk lovgivning. Det betyder at du kan koncentrere dig om det du er bedst til og levere en god service, mens Svea tager sig af de svære opkald, hvis kunden ikke kan betale.

5. Undgå unødvendigt lange kredittider

Nogle gange skal man som virksomhed acceptere at give en kunde meget lange betalingsbetingelser – måske helt op til 60 eller 90 dage. Sælger du i stedet for fakturaerne, skal du ikke vente på at få pengene, men får dem med det samme.

6. Du kender prisen på forhånd

Hvis du optager et banklån for at finansiere din vækst, kan du risikere at rentes sættes op. Sælger du i stedet for dine fakturaer, ved du præcis, hvad det koster, fordi du kender prisen den dag, du sælger fakturaen. Ønsker du ikke at sælge en given faktura, har du dermed heller ingen omkostninger, hvilket ikke er tilfældet, hvis du har et aktuelt lån i banken.

Du kan også belåne dine fakturaer – sådan fungerer det.

Når den udenlandske kunde ikke betaler til tiden

Danske virksomheder begår som oftest den fejl at de er for lang tid om at igangsætte inkassoprocessen. En af årsagerne kan være, at virksomhederne tror, at det er for besværligt at inddrive gæld i udlandet. Det er ærgerligt, for Svea har et verdensomspændende netværk af partnere, der gør det muligt at inddrive gæld uanset hvor kunden befinder sig.  

Factoring og fakturakøb - Hvad er forskellen?

Factoring og fakturakøb er to forskellige løsninger, men med nogle helt klare fælles fordele: Du får hurtigere penge på kontoen og forbedrer din virksomheds likviditet. Men hvad er forskellen, og hvilken løsning passer bedst til netop din virksomhed?

Sæt fart på væksten

Fakturakøb er et effektivt værktøj for SMV’er i vækst, der ønsker hurtig likviditet samt at spare tid på administration. Svea Finans A/S har gjort det til sin mærkesag at hjælpe danske virksomheder, der vil udvikle sig for egne penge. Dette fordi de enten ikke kan eller vil låne penge eller har mulighed for at få tilført ekstern finansiering.