Alterna­tivet til banklån og investorer: ”Her får virksom­heder plads til at blomstre”

Udgivet fredag, 31 maj 2024 14.14Finansiering

Halvdelen af alle iværksættere drejer nøglen om inden for fem år. Men med hjælp til at styre likviditeten kan virksomheder, der gerne vil vækste, få hjælp til at blomstre.

Ligesom nogle blomster vil være afhængige af et drivhus for at kunne spire og gro, vil mange iværksættere og mindre virksomheder drage stor gavn af et vækstmiljø, der sikrer rammer, som på én gang beskytter og understøtter en vækst.

Det siger adm. direktør i Svea Finans, Steen Bundgaard, og han mener netop, at det er en form for væksthus, som Svea tilbyder deres kunder med tilbuddet om fakturafinansiering. Det er nemlig med til at sikre kunderne, der bl.a. tæller iværksættere samt små og mellemstore virksomheder, en likviditet, der for rigtig mange er helt afgørende i virksomhedens begyndelse.

Paradoksalt nok, vil man måske tænke, er missionen for derfor også, at Sveas kunder før eller siden ikke længere har brug for Svea.

”Forstå mig ret – vi er glade for at hjælpe vores kunder og det gode tætte samarbejde. Men når en kunde opsiger samarbejdet, er det som regel, fordi den iværksætter eller mindre virksomhed selv har tilpas likviditet til at kunne fortsætte. Det betyder, at vi har gjort vores arbejde godt, ” siger Steen Bundgaard.

Udligner konkurrencen

For der ér brug for hjælp: i 8 af 10 brancher overlever under 60 pct. af de små- og mellemstore virksomheder (SMV’erne) de første tre år. Og under 50 pct. de første fem år. Det viser en analyse fra 2023, som er udarbejdet af SMVdanmark.

Rapporten peger på flere faktorer og dertil løsninger, som vil styrke overlevelsesraten hos nyere virksomheder. Bl.a. at virksomhederne får nedbragt mængden af bureaukratisk arbejde og får styrket retssikkerhed samt lige konkurrencevilkår.

Sidstnævnte er specifikt møntet på de lange betalingsfrister, som ofte større kunder har og gør brug af. De kan potentielt lave signifikante huller i små virksomheders økonomi, og det er med til at forvride konkurrencen i forhold til de større konkurrenter.

Svea kan selvsagt ikke tage sig af alt det bureaukratiske arbejde, men med fakturafinansiering aflaster de betydeligt den del af driften, der handler om økonomi og papirarbejde. Alt imens de med det værktøj kan sikre virksomhedens likviditet, selvom en given kunde har lang betalingsfrist.

Et konkret eksempel kunne være, at efterspørgslen på den lille virksomheds produkt stiger. Var de nødsaget til at vente på betalingen fra solgte produkter, før de kan sætte gang i og skrue op for produktionen af nye produkter, kan det betyde tabt omsætning. Det potentielle tab kan med fakturafinansiering vendes til en potentiel gevinst og vækst.

Fakturafinansiering er nemlig en måde, hvorpå en virksomhed kan få hurtigere adgang til sine egne penge. Kort fortalt sælger virksomheden sin udstedte faktura til en tredjepart. Det kunne f.eks. være Svea. Mod et gebyr overtager Svea ansvaret for fakturaen.

Steen Bungaard, adm. direktør i Svea Finans A/S
Der er ingen, der sætter en finger på en kassekredit i banken – og logikken bag er stort set den samme: Du betaler for at låne nogle penge, der kan øge produktion og vækst i din virksomhed

Det vil sige, at Svea overtager risikoen og ansvaret for at få pengene hentet ind. På den måde undgår virksomheden at sige nej til nye ordrer, fordi den ikke har fået betaling for tidligere ordrer endnu.

”Kommer virksomheden godt fra start, vil det resultere i, at der skal produceres nye varer. Hos de større firmaer, som virksomheden måske sælger til, er der dog ofte betalingsfrister på op til mellem 30 og 90 dage. For en iværksætter eller relativ lille virksomhed vil det være for sent, hvis de skal have kapital til at sætte i gang i en ny produktion. Det starter en ond cirkel, og mange må lukke, nærmest før, de er rigtigt begyndt,” siger Steen Bundgaard.

Ildsjælen brænder ikke nødvendigvis for økonomi

Svea baserer deres priser på de kunder, virksomheden handler med. Afhængig af kunde og engagement koster fakturakøb fra 3 pct. af fakturaens pålydende.

”De iværksættere og mindre virksomheder, vi hjælper, er ofte ildsjæle. Men fordi du er god til at designe tøj eller dygtig til dit håndværk, er du ikke nødvendigvis dygtig til økonomi og al den administrative drift, der følger med en forretning i vækst,” siger Steen Bundgaard.

En fordom, direktøren ofte møder, er, at fakturafinansiering er målrettet virksomheder, der ikke har en sund forretning. Den fordom giver han ikke meget for. Tværtimod.

”Der er ingen, der sætter en finger på en kassekredit i banken – og logikken bag er stort set den samme: Du betaler for at låne nogle penge, der kan øge produktion og vækst i din virksomhed. Men hvor en kassekredit har et loft, så vokser loftet for fakturafinansiering med virksomhedens vækst. Til gengæld er renten højere ved fakturafinansiering end ved en kassekredit,” siger han.

Følger kunderne tæt

Mange virksomheder tænker først bank eller investor, når de søger hjælp til likviditeten. Det kan bestemt også være den oplagte vej at gå, men det kan være svært at få en bank eller investor til at investere. Lykkes det, vil det i reglen betyde, at virksomheden må afgive noget kontrol, fordi banken eller investoren – med god grund – vil have en holdning til den forretning, de låner penge til.

Hos Svea blander vi sig ikke direkte i virksomhedens forretning. Men der stilles selvsagt krav til virksomhederne, der gør brug af fakturafinansiering, og vi følger dem også tæt. Sidstnævnte handler dog ikke om monitorering, fortæller Steen Bundgaard.

”Du kan ikke komme til os alene med en god idé og få en kredit på 10 millioner. Kravet er, at din virksomhed sælger på kredit og har en produktion i gang og i øvrigt har styr på forretningen. For at hjælpe vores kunder bedst muligt er vi nødt til at kende dem og deres forretning bedst muligt. Derfor tager vi også altid ud og besøger kunderne og følger dem tæt, så vi sikrer, at vi kender dem rigtigt godt.”

Et væksthus til virksomheder

Der kan være mange årsager til at vælge fakturafinansiering. Måske er virksomheden midt i en vækstfase, måske er der store ordrer, der har lange betalingsbetingelser. Fakturafinansiering kan også være med til at finansiere et tab eller en investering.

Steen Bundgaard, adm. direktør i Svea Finans A/S
Mange fortæller os, at de gerne vil slippe for alt det administrative bøvl, der kan ligge i at rykke kunder, der ikke har betalt. Det er netop også den del, vi tager os af, for vi påtager os den finansielle risiko ved at købe fakturaen

Særligt sæsonbetonede erhverv kan have fordel af at sælge nogle af deres fakturaer videre: Hvis du f.eks. producerer pølser, så er det i sommerhalvåret, at der skal skub i produktionen for at møde efterspørgsel til danskernes grillbord. Og producerer du tøj, er det typisk produktionsfasen op til de årlige kollektioner, der er forbundet med store omkostninger og risici.

For Steen Bundgaard kan Sveas rolle ses som et væksthus, hvor iværksættere og små og mellemstore virksomheders ideer og initiativer får mulighed for at gro.

”Mange fortæller os, at de gerne vil slippe for alt det administrative bøvl, der kan ligge i at rykke kunder, der ikke har betalt. Det er netop også den del, vi tager os af, for vi påtager os den finansielle risiko ved at købe fakturaen.”

Og selvom den tætte relation er værdsat begge veje, så er det glædeligt, når en mindre virksomhed har fået så meget likviditet, at de kan ”flytte ud af væksthuset” og opsige samarbejdet.

”Vi kender vores kunder rigtigt godt, og vi vil gerne rådgive og hjælpe dem. Det skudsmål, vi får fra vores kunder, er ofte, at vi er ret fleksible. Vi blander os ikke i driften, som en bank ville gøre, men vi følger jo virksomhederne tæt, og derfor bliver vi også glade, når det går dem godt – selvom det betyder en afsked med os,” siger Steen Bundgaard.

Regn på, om fakturafinansiering kan få din virksomhed til at gro her.

Mere interessant læsning

Frugtim­portør booster overra­skende ekspan­sions­planer med fakturakøb

Det kan være svært at rejse kapital til ekspansion, når man er en lille virksomhed, der pludselig får vind i sejlene. Der findes dog et alternativ til en kassekredit, siger direktør: ”Når man bruger fakturakøb, er det rart at se, at der er penge på virksomhedskontoen”

Faktura­salg finansi­e­rede vækstkomet: "Det betyder alt for en virksomhed som vores"

Kenneth Stendrups nystartede virksomhed fik hurtigt hul på væksten med store kædeforretninger i kundekredsen. Men vækst kræver kapital, og med store kunder følger lange betalingsfrister, som kan gøre det svært at skaffe netop kapital. Vækstkatalysatoren blev fakturasalg, der fik pengestrømmen på gled.

Fakturafinansiering – sådan frigør du likviditet i din virksomhed

Finansbranchen snakker en hel del om fakturafinansiering og ikke mindst det store uudnyttede potentiale for ekstra likviditet du finder i din virksomheds fakturaer. Der nævnes dog knapt så meget omkring kreditrisiko, ejerskab og den praktiske håndtering af fakturaerne.