Rekordhøje konkurstal i november

Publicerad onsdag 03 januar 2024 10.56Finansiering

I november måned steg antallet af konkurser med 8% i forhold til samme periode året før. Der blev registreret 1.065 konkurser sammenlignet med 989 i 2022. Det er værd at bemærke, at disse konkurstal udgør den højeste registrerede mængde konkurser i de seneste 5 år, hvilket antyder en særligt udfordrende økonomisk situation for visse brancher.

"Det er bemærkelsesværdigt at se, at antallet af konkurser i Danmark for november 2023 har nået det højeste niveau i over 5 år og overskredet 1.000 konkurser på en måned for første gang nogensinde. Denne udvikling afspejler en udfordrende økonomisk tid, hvor virksomheder står over for unikke udfordringer og behov for tilpassede strategier for at sikre deres fremtidige succes", siger Morten Kofoed-Larsen, Country Manager Creditsafe Denmark.

På årsbasis har antallet af konkurser nået 5.862 mod 5.377 i 2022, hvilket markerer en samlet stigning på 9%.

Hovedstaden stiger 10%

I Hovedstaden steg antallet af konkurser med 10% i samme periode, mens Midtjylland oplevede en nedgang på 8%. Overraskende var der en markant nedgang i Nordjylland på 27%. Sjælland viste derimod en dramatisk stigning på 53%, mens Syddanmark registrerede en mere beskeden stigning på 6%.

De seneste statistikker vedrørende konkurser i Danmark har afsløret et varieret billede på tværs af regionerne. På trods af en samlet stigning på nationalt niveau i november måned viser regionfordelingen forskellige mønstre og tendenser. Variationen i antallet af konkurser i forskellige danske regioner antyder mulige forskelle i økonomiske påvirkninger og udfordringer, der er unikke for hvert område. Dette kan kræve skærpet opmærksomhed for den enkelte virksomhed for at begrænse risici.

Markant stigning i forskellige brancher

Flere brancher har desuden været særligt ramt af konkurser i løbet af den pågældende periode. Uddannelsessektoren har oplevet en bemærkelsesværdig stigning på 250%, efterfulgt af vandforsyning, spildevandshåndtering og affaldsbehandling med en stigning på 200%, samt ejendomsaktiviteter med en stigning på 82%.

Konkursudviklingen i Skandinavien

I Sverige har vi oplevet en bekymrende stigning med 904 konkurstruede aktieselskaber i november, hvilket svarer til en stigning på 14% i forhold til samme måned sidste år. Denne tendens antyder økonomisk uro og udfordringer for virksomheder, især for de nystartede, på grund af inflation og stigende renteomkostninger.

I Norge, med 304 konkurser i november, markerer dette en stigning på 8% sammenlignet med året før. Selvom stigningen er lavere end tidligere på året, viser de traditionelle brancher stadig negative tendenser, hvilket indikerer fortsat økonomiske udfordringer i visse brancher.

"Disse stigende konkurstal reflekterer den økonomiske udfordring, virksomheder står overfor. Tilpasning og agilitet bliver nøglen til at navigere gennem disse forandringer," påpeger Henrik Jacobsson, administrerende direktør i Creditsafe Skandinavien.

Samlet set viser udviklingen i Skandinavien, at både Sverige, Norge og Danmark står over for udfordringer med stigende konkurser. Dette indikerer en fortsat økonomisk usikkerhed, især for nystartede virksomheder, hvor tilpasning og omstilling er afgørende for at imødegå fremtidens udfordringer.

Fakturafinansiering 

Virksomheder i Danmark og andre skandinaviske lande står over for betydelige økonomiske udfordringer, som afspejles i det stigende antal konkurser. Dette skyldes sandsynligvis forskellige faktorer som inflation, stigende renteomkostninger og generelle økonomiske usikkerheder.

I en sådan økonomisk situation kan fakturakøb og factoring være en fornuftig strategi for virksomheder. Her er nogle grunde til, at det kan være en god idé:

  • Likviditetsforbedring: Fakturakøb giver virksomheder mulighed for at konvertere deres udestående fakturaer til kontanter med det samme, hvilket kan være afgørende for at opretholde likviditet, især når konkurser stiger, og der kan være forsinkede betalinger.
  • Fleksibilitet: Øget økonomisk fleksibilitet ved at frigive kapital bundet i udestående fakturaer. Denne kapital kan bruges til at dække driftsomkostninger eller investere i strategiske områder for at styrke virksomhedens position.
  • Tilpasning til markedets ændringer: I en tid med økonomisk usikkerhed og stigende konkurstal kan virksomheder drage fordel af fakturakøb som en adaptiv foranstaltning. Det gør det lettere for dem at tilpasse sig ændringer på markedet og opretholde bæredygtig drift.
  • Ekstra tryghed: Når Svea overtager håndteringen af en virksomheds fakturaer, overtager vi samtidig risikoen for tab ved insolvens eller konkurs. Der udføres altid et kredittjek af debitor, uanset de er er danske eller udenlandske. Det er en øvelse, der kan være svær at foretage selv.

Selvom løsninger som fakturakøb og factoring ikke nødvendigvis løser alle problemer, kan de udgøre en vigtig del af en virksomheds overlevelsesstrategi i en udfordrende økonomisk situation.

Sådan kommer du i gang med fakturafinansiering

Kontakt os på telefon 70203300 eller udfyld nedenstående kontaktformular og vi kontakter dig hurtigt muligt for en uforpligtende snak.

Fakturafinansiering – sådan frigør du likviditet i din virksomhed

Finansbranchen snakker en hel del om fakturafinansiering og ikke mindst det store uudnyttede potentiale for ekstra likviditet du finder i din virksomheds fakturaer. Der nævnes dog knapt så meget omkring kreditrisiko, ejerskab og den praktiske håndtering af fakturaerne.

Undgå tab i konkurstider

Antallet af konkurser ramte i marts 2023 det højeste i 13 år. Dels avler konkurser ofte flere konkurser, og dels skaber situationen generelt usikkerhed. Derfor er det en rigtig god ide at forsikre sin virksomhed mod tab skabt af andres ulykkelige situation. En af de effektive veje er fakturakøb med indbygget kreditvurdering.

Sælg dine fakturaer og få omgående kapital til drift og vækst i din virksomhed

Ville det ikke være fantastisk, hvis du fik pengene hjem for dine fakturaer med det samme i stedet for at vente 30, 60 eller måske helt op til 90 dage på betaling? Med Svea som samarbejdspartner slipper du for at agere bank for dine kunder og du mindsker samtidig dit administrative arbejde, så du kan koncentrere dig om den daglige drift.