Fakturafinansiering – sådan frigør du likviditet i din virksomhed

Publicerad fredag 22 september 2023 03.49Finansiering

Finansbranchen snakker en hel del om fakturafinansiering og ikke mindst det store uudnyttede potentiale for ekstra likviditet du finder i din virksomheds fakturaer. Der nævnes dog knapt så meget omkring kreditrisiko, ejerskab og den praktiske håndtering af fakturaerne.

Det kan derfor være svært at vælge, hvilken type fakturafinansiering, der er den rette for din virksomhed. Dette vil vi forsøge at gøre dig meget klogere på i denne artikel.

Sælger din virksomhed varer eller ydelser mod fakturabetaling, har du mulighed for at modtage penge hurtigt gennem fakturafinansiering. En forudsætning er naturligvis, at dine kunder er kreditværdige og betaler deres fakturaer.

En virksomhed kan belåne eller sælge sine fakturaer for derved at øge sin likviditet ved at frigøre kapital bundet i debitorer. Dette kaldes fakturafinansiering. Mange bruger begrebet factoring, som et fællesnavn for factoring og fakturakøb, men factoring refererer faktisk til fakturabelåning, mens fakturakøb betyder, at du sælger dine fakturaer.

Forskellen mellem fakturakøb og factoring

Svea tilbyder to måder for en virksomhed at frigøre midler fra sine tilgodehavender: fakturakøb uden regres og factoring.

  • Er der tale om et køb uden regres, overføres fordringen og Svea overtager rente- og kreditrisikoen
  • Hvis der er tale om belåning, bærer virksomheden fortsat rente- og kreditrisikoen

Ved fakturakøb køber Svea kravet og udbetaler 100 procent af beløbet i modsætning til factoring, hvor typisk 80 procent betales forud og det resterende beløb, når virksomhedens kunde har betalt fakturaen. Uanset om der er tale om et køb eller belåning, påtager Svea sig ansvaret for ​​den administrative del relateret til håndteringen af ​​fordringen.

Hvornår skal du anvende køb eller belåning?

Fakturakøb er en form for kortfristet finansiering, der hjælper virksomheden med at forbedre deres likviditet og håndtere cash flow udfordringer her og nu. Det kan for eksempel være, at virksomheden har brug for øjeblikkelig likviditet, som kan bruges til at dække løbende udgifter, investere i vækst, håndtere nødsituationer eller imødekomme en kundes lange betalingsbetingelser. Fakturakøb er en dyrere service, sammenlignet med factoring, da Svea samtidig overtager risikostyringen.

Fakturabelåning er en mere langsigtet finansiering og omhandler derimod flere fakturaer og eller hele kundereskontroen. Dette resulterer i et mere jævnt cash flow. Har du eksempelvis et tilgodehavende, hvor kunderne generelt betaler lidt for sent, og har du konstant behov for yderligere likviditet, er factoring en måde at få hurtigere adgang til netop denne likviditet. Ydelsen koster mindre end et fakturakøb, da virksomheden fortsat bærer kreditrisikoen.

Med eller uden regres

Fakturakøb er uden regres, da du sælger din faktura Svea. Det betyder, at kravet samt rente- og kreditrisikoen overføres til Svea. Factoring er derimod med regres, det vil sige, at virksomheden fortsat bærer rente- og kreditrisikoen, indtil kunden i sidste ende har betalt fakturaen.

Fakturakøb

Fakturakøb uden regres er, når virksomheden sælger fordringen og overfører kredit- og renterisikoen til Svea. Virksomheden modtager 100 procent af kravet fra dag ét, minus tilkomne gebyrer. Størrelsen af ​​gebyrerne afhænger af flere faktorer, såsom størrelsen på den faktura, der skal sælges, kreditværdigheden af ​​kunden, samt betalingsbetingelser og om der er tale om udenlandske fakturaer. Der er flere parametre, der bestemmer størrelsen af den samlede omkostning.

Fakturakøb er særligt nyttigt for virksomheder med kunder, der har lange betalingsbetingelser eller dem, der står over for midlertidige likviditetsproblemer. Det giver dem mulighed for at frigive bundne midler i udestående fakturaer og opretholde forretningsdriften uden at skulle vente på betalinger.

Factoring

Ved factoring udbetales et lån baseret på, hvor meget din virksomhed har faktureret over en given periode. Svea tager pant i fakturaerne og udbetaler typisk op til 80 procent af fakturabeløbet fra dag ét, og det resterende beløb, når kunden har betalt fakturaen. Virksomheden er forsat ansvarlig kredit- og renterisikoen.

Factoring er især udbredt i brancher, der er præget af sæsonudsving eller er særligt konjunkturfølsomme. Factoring kræver en vis volumen og henvender sig derfor primært til virksomheder, med mange kunder og mange fakturaer. Det bruges af alt fra små og mellemstore virksomheder samt virksomheder med sæsonbetonet omsætning.

 

Forskellen på factoring og fakturakøb

 

                              

Factoring

Fakturakøb

Hvad betyder det?   Svea belåner fakturaerne og virksomheden er fortsat ansvarlig for rente- og kreditrisikoen. Finansieringsselskabet køber fakturaen og overtager samtidig rente- og kreditrisikoen.
Formål At sikre likviditeten i virksomheden med et stabilt og langsigtet cashflow. Hurtigt og effektivt middel til at frigøre likviditet og undgå rente- og kreditrisikoen på kunder.
Service Langsigtet. Kortsigtet.
Udbetaling Belåning på typisk 80 % af fakturabeløbet fra dag ét. Restbeløbet udbetales, når din kunde har betalt. 100% af fakturabeløbet fra dag ét.
Regres Med regres. Sælger hæfter for tilbagebetaling, hvis kunden ikke har betalt efter 30 dage fra forfaldsdatoen på belånte fakturaer. Uden regres. Svea overtager al kredit- og renterisiko. Ingen tilbagebetalingspligt ved udebleven betaling fra kunden. Sælger er dog stadig ansvarlig for eventuelle indsigelsessager, og der kan opstå regres i sådanne tilfælde. 
Opsigelse Generelt løbende kontrakt på 12 måneder med 3 måneders opsigelse. Generelt løbende kontrakt på 12 måneder med 3 måneders opsigelse. Tjenesten er selektiv, dvs. der sælges fakturaer ved behov.
Bogføring Tilgodehavendet forbliver på balancen, indtil fakturaen er betalt. Når Svea har købt fakturaerne, og sælger har modtaget betaling, registreres fakturaerne som betalte og fjernes fra balancen.

Generelt om fakturafinansiering

Hvilken ydelse du som virksomhed bør vælge, afhænger af dit behov for likviditet. Generelt betaler kunden lidt hurtigere til en finansieringsvirksomhed end til en leverandør. Og som leverandør kan du mangle de rutiner og processer, som Svea kan tilbyde for at opkræve pengene hos kunden.

Alle virksomheder er forskellige, og det tager vi selvfølgelig altid hensyn til. Hvad enten du er en etableret virksomhed eller i opstartsfasen kan factoring eller fakturakøb frigøre tid og ressourcer, som du kan bruge til at udvikle og vækste din virksomhed.

Kontakt os i dag på 70203300 eller udfyld nedenstående kontaktformular, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed. 

Sælg dine fakturaer og få omgående kapital til drift og vækst i din virksomhed

Ville det ikke være fantastisk, hvis du fik pengene hjem for dine fakturaer med det samme i stedet for at vente 30, 60 eller måske helt op til 90 dage på betaling? Med Svea som samarbejdspartner slipper du for at agere bank for dine kunder og du mindsker samtidig dit administrative arbejde, så du kan koncentrere dig om den daglige drift.

Læs vores 5 tips til bedre likviditet i 2023

Året lakker mod enden og vi ser tilbage på et år fyldt med udfordringer for mange danske virksomheder. Har du gjort dig tanker om, hvordan du kan forbedre din likviditet næste år? Vi giver dig vores 5 bedste tips, som med garanti vil gøre en forskel.

Sådan sikrer du en stabil likviditet i usikre tider

Voldsomme energiprisstigninger, dyre materialer, stigende renter og en generel usikkerhed præger den danske økonomi og rammer virksomhederne særlig hårdt. Nedenfor giver vi tips til, hvordan du kan løse problemet ved at sælge dine fakturaer.