Millised eelised rakenduvad arvete ostu teenuse kasutamisel?

Publicerad teisipäev 21 november 2023 12:59

Tänases kiiresti muutuvas maailmas on proaktiivne riskide juhtimine võtmetähtsusega. See, kes oli edukas eile, võib homme olla hoopis vastupidises positsioonis.

Kuidas aga tihedas konkurentsis, tõusvate tooraine hindade, tootmismahtude vähenemise ja koondamiste laine korral jätkusuutlikult edasi toimida? Läbi arvete ostu teenuse ehk müügiarvete rahastamise saab ettevõte juhtida oma finantse optimaalselt ning maandada tehingupartneritest tulenevaid riske. Nii saab kindel olla, et üks makseraskustesse sattunud tehingupartner ei mõjuta ettevõtte eksistentsi.

Arvete ostu teenuse kasutamisest tulenevad ettevõttele mitmed eelised:

Keskendumine põhitegevusele

Kasutades arvete ostu teenust, saab ettevõte keskenduda oma põhitegevusele ning suunata kogu energia igapäevatöö korraldamisele, kuna tehingupartneritega seotud arvete ja finantsriskidega tegelevad professionaalid. Enam ei pea ettevõte kulutama liigset aega arvete haldamisele ega maksete jälgimisele.

Suurem likviidsus ja vabanenud käibevahendid

Läbi müügiarvete finantseerimise saab ettevõte kiirema ligipääsu oma rahale ning optimaalselt juhtida käibevahendeid, et need suunata otse tootmisse, uue tooraine soetamisse, ettevõtte laiendamisse või hoopis ootamatute kulude katmiseks. Nii on raha pidevas ringluses, kasvab likviidsus ja vabanevad käibevahendid. Ettevõte ei pea ootama maksetähtaegade lõpuni ega survestama tehingupartnereid arveid tasuma, et oma rahad kätte saada. Pikad maksetähtajad ja paindlikud maksetingimused ei mõjuta kuidagi ettevõtte argipäevade tööd.

Riskide maandamine

Arvete ostu lepingu alusel viivad professionaalid läbi tehingupartnerite riskianalüüsi, hindavad arvete usaldusväärsust ning kindlustavad krediidiriskide vastu. See on eriti oluline, kui kliendiportfellis on ettevõtted, kelle maksekäitumine ja tegevusala võib olla ebaühtlase iseloomuga. Samuti tuleb teenuse olemasolu kasuks, kui kaupade ostjad või tehingupartnerid asuvad väljaspool kodumaad ning kelle taust ei ole 100% usaldusväärne.

Soodsad tarnetingimused

Vabanenud käibevahendid võimaldavad teha kiireid makseid, küsida tarnijatelt soodsamaid hindu ja paindlikemaid maksetingimusi, mis aitavad ettevõttel säästa kulusid ja suurendada kasumlikkust. Ühtlasi aitavad korras rahaasjad hoida häid koostöösuhteid.

Seega, kui ettevõttel on palju ja erineva profiiliga tehingupartnereid, kes ühtlasi asuvad väljaspool kodumaad või keda ei saa alati 100% usaldada, on mõistlik kaaluda müügiarvete finantseerimise teenust, mis aitab tulenevalt tehingute iseloomust ja tehingupartnerite taustast maandada olulisi äririske, sest riskide optimeerimine peaks olema iga ettevõtte prioriteet.

Loe müügiarvete finantseerimise võimaluste kohta ka meie kodulehelt.