8 müüti arvete rahastamisest

Publicerad reede 27 märts 2020 04:47

Müügiarvete rahastuse ümber on palju teadmatust, kuna nii arvete ostu kui ka faktooringut peetakse tavapärasest keerukamaks finantsteenuseks ning mõlema puhul kehtivad hoopis teised nõuded ja põhimõtted kui näiteks pangalaenu korral.

Müüt 1 – arvete ost ja faktooring on mõeldud vaid madala krediidivõimega ettevõtetele

Tegelikkuses kasutavad müügiarvete rahastuse teenust erineva krediidiskoori ja võimekusega ettevõtted. Kui ettevõttel on rahalisi vahendeid vaja koheselt, et tasuda palgad, maksed jm ettevõtte toimimiseks vajalik, siis ei ole aega oodata, et ostjad tasuvad arve 14, 30 või 90 päeva jooksul. Üldiselt toimub meil Sveas raha väljamaksmine sama tööpäeva sees, kuid hiljemalt paari tööpäeva jooksul.

Müüt 2 – arvete ostu ja faktooringuga kaasneb palju kõrgeid kulusid ning iga toiming tähendab täiendavat kulu

Kuigi müügiarvete rahastus võib tunduda keerulise teenusena, on kulude jaotus siiski läbipaistev ning kõik kulud saavad kokku lepitud enne lepingu sõlmimist. Svea annab kliendi kasutusse programmi, mille abil saab klient ülevaate kõigist tehingutest ja kuludest. Lisaks ei võta me kliendilt eraldi tasu konsultatsiooni ega tehingupartnerite regulaarse taustakontrolli või eksporditurgude analüüsi eest, ühtlasi saavad varem kokku lepitud tasude sees kindlustatud ka riskid ostjate vastu. Ettevõtjal tasub alati mõelda, kas arve mitte laekumisest tekkinud kahju ületab teenuse kasutamiseks makstavaid tasusid.

Müüt 3 – arvete ost ja faktooring on mõeldud vaid teatud ettevõtetele

Üldiselt ei ole müügiarvete rahastuse puhul piiranguid ettevõtte suurusele ega tegevusalale, v.a. relvakaubandus jms. Kõik oleneb sellest, kuidas on ettevõtte tegevus ülesehitatud ja kas ettevõttel on piisavalt rahalisi vahendeid, et ootamatult katta palgafond, tasuda riiklikud maksud või teha ülekandeid tarnijatele kauba kättesaamiseks. Ettevõttel on võimalus valida, kas rahastada üksikud arved või kogu arveportfell. Lisaks rahastame meie Sveas ka ehitussektori ettevõtteid.

Müüt 4 – arvete ost ja faktooring on mõeldud alustavatele ja start-up tüüpi ettevõtetele

Üldiselt äsja alustanud ettevõtted müügiarvete rahastuse teenust kasutada ei saa, selleks peab olema tegutsenud vähemalt 6 kalendrikuud, et oleks tekkinud teatav tegevusajalugu.

Müüt 5 – arvete ostu ja faktooringu kasutamisel kehtivad erinevad piirmäärad

Sveas puuduvad müügiarvete rahastamisel nii maksimaalsed kui ka minimaalsed piirmäärad, samuti arvete tükiline piirang.

Müüt 6 – arvete ost ja faktooring on mõeldud ettevõtetele, kelle finantstulemused on võtnud negatiivse pöörde

Müügiarvete rahastus annab ettevõtetele tihti võimaluse täiendavateks investeeringuteks ning kasvuks, sest üldjuhul tekivad head ärilised võimalused ootamatult, kui parasjagu vabu käibevahendeid ei pruugi olla. Ühtlasi on võimalik arvete rahastust kasutada siis, kui tagatised puuduvad. Lisaks maandame meie Sveas ekspordiarvete finantseerimisel erinevaid turu- ja tehingupartnerite riske, millega meie kliendid tahes tahtmata võõras riigis kokku puutuvad. Seega läbi arvete rahastuse toetame oma klientide püüdlusi vallutada uusi turge, kasvatada ettevõtte käivet ning parendada majandustulemusi.

Müüt 7 – arvete ostu ja faktooringuga saab rahastada kuni 30 päevaseid arveid

Meie Sveas rahastame müügiarveid paindlikult, enamasti kuni 90 päevase maksetähtajaga arveid, erijuhtudel ka pikemaid.

Müüt 8 – kui ettevõte saab pangast ärilaenu, siis arvete ostu või faktooringut ei ole enam vaja

Kuna pangalaenu ja müügiarvete rahastuse põhimõtted on üsna erinevad, siis üks ei välista teist. Kui pangalaen on ühekordne laen, siis arvete rahastust kasutatakse pikema perioodi jooksul järjepidevalt. Arvete rahastus ei nõua täpseid teadmisi, kui palju tükiliselt või summaliselt arveid rahastatakse, oluline on teatud hetkedel ettevõtte likviidsuse tagamine.

Täpsemalt saab arvete ostu ja faktooringu tingimustega tutvuda meie kodulehel.