Inkasso – kellele ja miks?

Publicerad neljapäev 14 mai 2020 05:04

Kui äsja sujus äritegevus suuremate takistusteta ning arvete tasumisega probleeme ei esinenud, siis nüüd võib iga uus päev esile tuua ebameeldivaid üllatusi.

Kuigi tänases keerulises majandusruumis püüab iga ettevõtja tegutseda võimalikult optimaalselt ja suuremaid riske võtmata, on pea võimatu ette näha, kuidas ettevõtte kliendid, koostööpartnerid ja tarnijad koroonakriisist tingitud olukorras toime tulevad.

Kindlasti on palju ettevõtteid, kes äreval ajal jälgivad regulaarselt Maksu- ja Tolliameti lehel kuvatud võlglaste nimekirja ning loodavad sealt oma kliente ja koostööpartnereid mitte leida, kuid see ei ole piisav, et mõista tegelikke tagamaid. Nimelt püüab riik soodustada kriisi tõttu raskustesse sattunud ettevõtete tegevust ning ei kajasta ajutiselt avalikult maksuvõlgnevusi, mis on tekkinud alates esimesest märtsist käesoleval aastal, ehk praeguses kriisiolukorras ei saagi ettevõtja teada, millises seisus on klient või koostööpartner tegelikult.

Seepärast on hea, kui ettevõtja on kursis alternatiivsete lahendustega, kuidas kaitsta ettevõtte tegevust ootamatult tekkinud võlglaste korral. Üks võimalus siinkohal ongi inkassoteenuse kasutamine, mille eesmärk on tekkinud võlgnevuste sissenõudmine. Seejuures aitab inkassopartner säilitada ettevõtte suhted klientide ja koostööpartneritega, sest ettevõja jaoks ebameeldiv raha taga ajamise protsess jääb kolmanda isiku õlule.

Oma olemuselt jaguneb inkasso kaheks. Kohtuvälises koostöös toimib kommunikatsioon võlglasega sujuvalt, mille lõpptulemina saavutatakse kokkulepe tekkinud võlgnevuse tasumiseks enamasti kindlaks määratud maksegraafiku alusel. Teine võimalus võlgnevuse kätte saamiseks on maksekäsu kiirmenetlus, mis on ka võlglase jaoks tervikuna tunduvalt lihtsam, kiirem ja soodsam võlamenetlusprotsess, või hagi korras, kus kohtulik protsess võtab kauem aega ja nõuab võlglaselt kokkuvõttes oluliselt kõrgemaid kulusid.

Svea inkasso on tegutsenud Eestis juba 15 aastat ning aidanud eri valdkonna ettevõtetel tagasi saada võlgnevusi nii Eestis kui ka välismaal tegutsevatelt era- ja äriisikutelt. Tänu rahvusvahelisele inkassovõrgustikule ulatub meie haare enamasse kui 100 riiki (nt Soome, Rootsi, Norra, Suurbritannia, Holland, Taani jt), et pakkuda oma klientidele võimalikult laialdast inkassoteenust.

Meil käsitletakse iga klienti personaalselt ja juhtumipõhiselt, teenus on kiire ja professionaalne. Iga kliendiga sõlmitakse käsundusleping ning määratakse kindel haldur, kellega lepitakse soovi korral kokku regulaarne andmete vahetuse protsess. Inkassoteenuse hind aga kujuneb paljude tegurite koosmõjul – aluseks võetakse võlgniku tausta ja profiili, võlasumma suurust, alusdokumentide asjakohasust ja piisavust jms.

Meie kogemus näitab, et ka esialgu lootusetuna näivad võlanõuded saab pideva monitoorimise abil muuta tagasi rahaks. Meil on ressursid, et jälgida regulaarselt võlgniku majanduslikku olukorda ning me kanname hoolt, et nõue ei aeguks. Kuigi iga klient, valdkond ja juhtum on erinev, on meie eesmärk olla Sinu ettevõttele vääriline inkassopartner.  

On tõsiasi, et kriis kestab ning sellest taastumine nõuab aega ja kindlasti ka ohvreid. Kui tunned, et Sinu ettevõttel puuduvad vajalikud ressursid ja pädevus võlgu jäänud klientide ja koostööpartneritega tegelemiseks, siis pöördu inkassoküsimustes julgelt meie poole: inkasso@svea.ee või tel +372 679 9427 või tel +372 679 9437

Svea inkasso kohta saab lisainfot ka meie kodulehelt.