Mida hakata peale korteriühistu võlgnikega?

Publicerad pühapäev 29 jaanuar 2023 05:29

Kuigi koroonaperiood ei ole viimase aasta ainus põhjus maksuvõlgade süvenemiseks ja uute võlgnike tekkeks, on sellest tingitud ebakindel olukord mõjutanud üsna paljude perekondade tavapärast rahalist toimetulekut.

Ühtlasi võib olla kindel, et makseraskused ei kao kusagile ka pärast pandeemia seljatamist, sest alati on kusagil keegi, kes elab üle oma võimete, keda on tabanud töökaotus või kelle sissetulek on põhjendamatult tagasihoidlik.

Kuna igaüks vajab normaalseks funktsioneerimiseks kindlat eluaset, siis võivad sagedasemad maksemured tabadagi just eluasemekulude tasumisel. Kuigi korteriühistul, kus tublid korteriomanikud kuust kuusse kohusetundlikult arveid tasuvad, võlglaste probleemi mingil ajahetkel olla ei pruugi, võivad keerulistes majanduslikes tingimustes olud kiiresti ja kardinaalselt muutuda.

Möödunud aasta statistika toob selgelt välja, et tervelt 71% Eesti elanikest elab kortermajades ning kõigist kortermajadest vajab ligikaudu 14 000 renoveerimist, kuna ehitusaasta jääb vahemikku 1950–1990. See tulevate aastate korrusmajade renoveerimise maht võib üsna tõenäoliselt kaasa tuua hinnatõusu kommunaalkuludes, mis omakorda võimendab võlglaste arvu kasvu.

Selleks, et ühistu juhtkond saaks suunata oma energia tegevustesse, kus sellest ka tõeliselt kasu on, tuleks kursis olla võimalustega, mida ette võtta võlgadesse sattunud korteriomanikega ja kuidas kommunaalmaksed lõpuks kätte saada.

Ühe võimalusena võib ühistu juhtkond tegeleda ise probleemsete elanikega ning pakkuda välja erinevaid võimalusi pikemaajaliseks tasumiseks. Kui aga ühistus vastav kvalifikatsioon ja ajaressurss puudub, on otstarbekas kasutada spetsialistide abi. Sellisel juhul tuleks mõelda inkassoteenuse kasutamisele. Inkassoteenus ei ole midagi sellist, mida peaks kartma, samuti ei tasu eeldada, et kõrvalise abi kasutamine alati liialt kulukaks võib osutuda, sest inkassoteenuse täpsed vajadused ja võimalikud tingimused lepitakse kokku ühiselt. Nii aitab inkassoteenuse pakkuja teid võlglastelt kommunaalmaksete kättesaamisega, nõudes vajalikud kodukulud sisse teie eest. Ühtlasi jäävad professionaalse partneri kasutamisel ära konfliktsed olukorrad, kus ühistu juhatuse liige peab iseseisvalt silmitsi seisma probleemse korteriomanikuga ning tundma muret oma heaolu eest.

Kui vajate mis tahes olukorras inkassoteenuse abi, siis küsige nõu Svea Inkassost. Svea Inkasso on rahvusvahelise haarde ja pea 15aastase kogemusega inkassoteenuse pakkuja Eestis, tegeledes nii era- kui ka äriisikute võlanõuetega Eestis ja pea sajas välisriigis. Svea Inkasso eesmärgiks on tuua oma kliendi raha tagasi koju nii, et säiliksid positiivsed suhted kõigi osapoolte vahel.

Svea Inkassos käsitletakse iga klienti personaalselt ja juhtumipõhiselt, teenus on kiire ja professionaalne. Iga kliendiga sõlmitakse käsundusleping ning määratakse kindel haldur, kellega lepitakse soovi korral kokku regulaarne andmete vahetuse protsess. Inkassoteenuse hind aga kujuneb paljude tegurite koosmõjul – aluseks võetakse võlgniku tausta ja profiili, võlasumma suurust, alusdokumentide asjakohasust ja piisavust jms.

Inkassoteemadel konsulteerimiseks võtke ühendust kas e-posti aadressil inkasso@svea.ee või esmaspäevast reedeni telefonil +372 679 9437.