Head kliendid ja partnerid!

Anname teada, et esmaspäeval, 24. juunil on jaanipäev ning meie klienditeenindus on suletud. Toredaid jaanipühi!

Kuidas kaitsta enda äri uute tehingupartnerite riskide vastu?

Avaldatud neljapäev, 30 mai 2024 11:11

Oleme jõudnud aega, mil majanduslanguse põhi võiks olla käes. Ei leidu sektorit, mis toimiks murevabalt, sest probleemseid aegu kogevad nii metallitootmis-, ehitus-, turismi-, toitlustus- ja hulgikaubadusettevõtted kui ka paljud teised, kus keskmised mahud märgatavalt vähenenud on.

Eriti lähedalt tunnetavad langusperioodi need, kel peamine äri asub meile harjumuspärastes eksportriikides nagu Rootsis, Norras või hoopis Saksamaal, kus keerulised olud on võtnud kohati agressiivsema pöörde kui mujal Euroopas.

Kuigi Eesti pank ja erinevad majandusanalüütikud prognoosivad majanduse elavnemist, sest toorme- ja energiahinnad on tänaseks stabiliseerunud, tarneprobleemid vähenenud ning euro kurss ja intressimäärad liikumas soodsamas suunas, tõdevad nemadki, et majanduse kiiret taastumist tulemas ei ole. Küll aga järgneb langusele alati tõus, mistõttu on ettevõtjatel võimalik madalseisu ära kasutades panustada oma toodete, teenuste ja protsesside kaasajastamisse ning restruktureerimisse. Ühtlasi tasub kaardistada võimalikke sihtturge, et leida uusi partnereid ja seni avastamata võimalusi.  

Koostöö seni tundmatul turul ja uute tehingupartneritega võib aga kaasa tuua hulgaliselt riske. Kuigi riskide maandamiseks on mitmeid võimalusi, aitab äri joonel hoida näiteks pädev partner ja arvete rahastamise teenus.

Kuidas aitab arvete rahastamise teenus minimeerida riske?

Tuginedes meie kogemusele, saame öelda, et kuuluvus rahvusvahelisse finantskontserni annab meile laialdased teadmised paljude riikide ettevõtlustavade, iseärasuste ja regulatsioonide kohta, mis võimaldavad meil nõustada oma kliente parimal võimalikul moel. Lisaks läbib meie kliendi iga uus tehingupartner põhjaliku taustakontrolli, mille käigus selgitatakse välja võimalikud probleemkohad – luubi alla võetakse finantsnäitajad, maksekäitumine, omanikering ja muud olulised detailid. Ühtlasi maandatakse uue partneri maksejõuetuse ja pankrotistumise riski kindlustuskaitse lisamise näol. Kindlustusandja kaasabil saame hoida uue partneri tegevuse regulaarse monitooringuga kontrolli all, sest juhul, kui uue partneri tegevuses mõni oluline detail muutub, näiteks tekivad maksuvõlad või langeb ettevõtte reiting, saame meie võimalikust tulevikus tekkivast probleemist hoiatada ka oma klienti.

Otsene kasu arvete rahastamise teenusest

Arvete rahastuse teenuse peamiseks väärtuseks on kahtlemata püsiv likviidsus, teisisõnu, ettevõtja ei pea ootama arvete lõpptähtaegu, vaid saab kauba või teenuse müümisel raha kohe kätte. Nii saab ettevõtja vajaduspõhiselt edasi tegutseda, sest käibevahendid on pidevas liikumises.  

Lisaks, kui ettevõtja ei pea ise end kurssi viima uue turu eripäradega ega tegelema uue partneri taustakontrolliga, jääb ettevõtjal üle arvestatav ajaline ja rahaline ressurss, mida saab suunata oma tegevuse edendamisse või igapäevasesse juhtimisse.

Kokkuvõttes, kui ettevõtja soovib suunduda uutele turgudele, lüüa käed uute partneritega või ettevõtte toimimise aluseks on pidev rahaline likviidsus, siis tasub mõelda pädeva partneri leidmisele ja arvete rahastuse teenuse kasutamise eelistele.

Meie arvete rahastuse põhimõtete ja tingimustega saab tutvuda siin >