Mis vahe on aasta- ja kuuintressil?

Publicerad teisipäev 23 märts 2021 09:33

Kas Sina tead, mis vahe on aasta- ja kuuintressil või on neil üldse mingi erinevus?

Terane tarbija on kindlasti märganud, et üks osa finantsettevõtteid kasutab laenutoodete intressimäärade kirjeldamisel kuuintressi, teine osa aastaintressi, aga mis põhjusel?

Alustame kõigepealt sellest, mis on intressimäär ja mida loetakse intressiks. Kui proovida väga lihtsalt sõnastada, siis intressimäär on protsent, mis kirjeldab laenusumma maksumust, intress aga konkreetne tasu, mida tuleb maksta ükskõik missuguse laenutoote korral laenatud rahasumma kasutamise eest. On üsna tavapärane ja laialt levinud, et kuuintressi kasutatakse eesmärgil näidata intressimäära ja sellest tulenevaid kulusid madalamana, kui need tegelikult on. Kuuintressi kasutavad enamasti rahvakeeli kiirlaene pakkuvad ettevõtted, kes väljastavad väiksemaid laenusummasid lühemateks tähtaegadeks ning kelle tavapärane intressimäärade tase on laenuturu keskmistest tunduvalt kõrgem. Üldjuhul pakuvad kommertspangad ja kiirlaenudele mitte spetsialiseerunud ettevõtted laenuarvestuses aastaintressi, mis annab oluliselt adekvaatsema ülevaate laenuga kaasnevatest intressikuludest.

Vaatleme siinkohal üht praktilist näidet, kus võrdleme kuu- ja aastaintressi tegelikku erinevust:

 

Näide A

Näide B

Intressipõhimõte

Kuuintress

Aastaintress

Intressimäär

2,9%

9,9%

 

Kuigi esialgu näib, et näites A toodud intressimäär on väiksem kui näites B, siis tegelikkuses on kaasnev intressikulu vastupidine. Selleks, et intressimäärasid omavahel korrektselt võrrelda, on kõigepealt vaja intressid ühele alusele teisendada, näiteks teeme kuuintressi aastaintressiks:

2,9% x 12 kuud

Muidugi võib teisendada ka vastupidi, aastaintressi hoopis kuuintressiks, kuid lõpptulemus sellest ei muutu. Nii tuleb näite A puhul aastaintressiks tegelikult 34,8%, mis on näite B kõrval tunduvalt kallim alternatiiv. Seega muutuvad antud näite puhul laenuga seotud intressikulud oluliselt kõrgemaks, kui tegemist on kuuintressiga. Lisaks intressile tasub laenupakkumistes alati jälgida ka krediidi kulukuse määra erinevust, sest mida väiksem see on, seda soodsamaks kujuneb laenu lõppmaksumus.

Kokkuvõte: Jälgi alati tähelepanelikult, millist intressipõhimõtet Sulle pakutakse, sest üldjuhul on kuuintress alati kallim kui aastaintress, ja vali enda jaoks soodsam laenuvõimalus. Kui võrdled erinevaid laenupakkumisi, siis teisenda intressimäärad alati võrdsetele alustele, sest vastasel korral ei pruugi tegelikest intressikuludest õiget ülevaadet saada. Kui Sul tekib intressidega seoses küsimusi, siis esita need julgelt oma laenupakkujale!