Svea Ekonomi bliver til Svea Bank

Udgivet tirsdag, 06 juli 2021 12.35

Svea Ekonomi AB planlægger at fusionere sine aktiviteter i datterselskabet Svea Bank AB.

Dette betyder, at alle aktiviteter, der udføres i moderselskabet efter fusionen, bliver en del af Svea Bank.

Svea forretningside er at tilbyde finansielle og administrative tjenester til virksomheder og privatpersoner med udgangspunkt i personlige relationer.

”Det er et naturligt skridt for os at konsolidere alle aktiviteter under Svea Bank. Det vil tydeliggøre vores position på markedet og ligeledes overfor vores kunder”, siger Lennart Ågren, VD og koncernchef i Svea Ekonomi.

”Fusionen vil ikke få nogen betydning for vores danske kunder, da driften af både Svea Inkasso A/S og Svea Finans A/S vil fortsætte som hidtil. For Svea Danmark som helhed vil konsolideringen på koncern niveau dog åbne op for nogle helt nye muligheder på det danske marked” siger Steen Bundgaard, adm. direktør i Svea Inkasso A/S og Svea Finans A/S.

Arbejdet med at fusionere de to virksomheder er påbegyndt og vil fortsætte i løbet af efteråret. Ændringen er primær af juridisk karakter, og vil have en begrænset påvirkning på Sveas organisation og drift. Fusionen forudsætter en godkendelse fra det svenske finanstilsyn (Finansinspektionen).