Bond

AT1 2023

AT1 2023 
ISIN:SE0019913740
Emittent:Svea Bank AB (publ)
Ränta:STIBOR 3 mån plus 7,50 procent per år
Emissionsdatum:2023-04-03
Förfallodatum:Evigt lån
Nominellt:SEK 300 000 000 
Räntebetalningsdatum:3 april, 3 juli, 3 oktober och 3 januari
Emissionsinstitut:DNB Bank ASA, filial Sverige
Agent:Intertrust (Sweden) AB
Status:Övrigt primärkapital (Additional Tier 1 Capital)

Tier 2 2020

Tier 2 2020 
ISIN:SE0014781340
Emittent:Svea Bank AB (publ)
Ränta:STIBOR 3 mån plus 6,15 procent per år
Emissionsdatum:2020-09-10
Förfallodatum:2030-09-10
Nominellt:SEK 300 000 000 
Räntebetalningsdatum:10 december, 10 mars, 10 juni och 10 september
Emissionsinstitut:Nordea Bank Apb
Agent:Intertrust CN (Sweden) AB
Status:Efterställd Tier 2 obligation

Tier 2 2019

Tier 2 2019 
ISIN:SE0012702967
Emittent:Svea Bank AB (publ)
Ränta:STIBOR 3 mån plus 4,25 procent per år
Emissionsdatum:2019-06-20
Förfallodatum:2029-06-20
Nominellt:SEK 300 000 000 
Räntebetalningsdatum:20 september, 20 december, 20 mars och 20 juni
Emissionsinstitut:DNB Bank ASA, filial Sverige och Nordea Bank Apb
Agent:Intertrust CN (Sweden) AB
Status:Efterställd Tier 2 obligation