Bond

AT1 2023

AT1 2023  
ISIN: SE0019913740
Emittent: Svea Bank AB (publ)
Ränta: STIBOR 3 mån plus 7,50 procent per år
Emissionsdatum: 2023-04-03
Förfallodatum: Evigt lån
Nominellt: SEK 300 000 000 
Räntebetalningsdatum: 3 april, 3 juli, 3 oktober och 3 januari
Emissionsinstitut: DNB Bank ASA, filial Sverige
Agent: Intertrust (Sweden) AB
Status: Övrigt primärkapital (Additional Tier 1 Capital)

Tier 2 2020

Tier 2 2020  
ISIN: SE0014781340
Emittent: Svea Bank AB (publ)
Ränta: STIBOR 3 mån plus 6,15 procent per år
Emissionsdatum: 2020-09-10
Förfallodatum: 2030-09-10
Nominellt: SEK 300 000 000 
Räntebetalningsdatum: 10 december, 10 mars, 10 juni och 10 september
Emissionsinstitut: Nordea Bank Apb
Agent: Intertrust CN (Sweden) AB
Status: Efterställd Tier 2 obligation

Tier 2 2019

Tier 2 2019  
ISIN: SE0012702967
Emittent: Svea Bank AB (publ)
Ränta: STIBOR 3 mån plus 4,25 procent per år
Emissionsdatum: 2019-06-20
Förfallodatum: 2029-06-20
Nominellt: SEK 300 000 000 
Räntebetalningsdatum: 20 september, 20 december, 20 mars och 20 juni
Emissionsinstitut: DNB Bank ASA, filial Sverige och Nordea Bank Apb
Agent: Intertrust CN (Sweden) AB
Status: Efterställd Tier 2 obligation