Livsviktig lansering i Europa

Kenneth Eriksson - Administrativchef och Joakim Berglin - Marknadschef Dignita
Kenneth Eriksson - Administrativ chef och Joakim Berglin - Marknadschef, Dignita

Update flög till Umeå och träffade Dignita. Som med en egen produktion av alkomätare och återförsäljare av alkolås expanderar utanför Sveriges gränser. Vi får ta del av tre entreprenörers resa ut i övriga Europa och nylanseringen av en produkt som bevisligen räddar liv.

På Dignitas kontor, ett stenkast från Umeå Centrum, inleder vi intervjun med Kenneth Eriksson, administrativ chef, med att lära oss lite om produkten. Vi kommer även snabbt in på deras slogan - ”Tillsammans räddar vi liv”. Jag hinner inte nämna att jag känner igen den innan Kenneth förklarar för mig att Dignita, började använda slogan långt innan den välkända organisation jag tänkte på. Men vi är alla ense om att de gärna får låna den då båda strävar efter samma mål - nämligen att rädda liv.

Dignita är en av Sveriges största och äldsta leverantörer inom försäljning, reparation samt kalibrering av alkomätare till företag, kommuner, myndigheter och sedan 2010 också till privatpersoner. Produkterna bygger på bränslecellsteknik som är utvecklad i Europa. Alkolåset är testat och godkänt enligt Europeiska standard och har längsta möjliga kalibreringsintervall. ”Våra produkter hjälper till att förhindra elände. Vi har haft turen att arbeta med en produkt som skapar nytta och hjälper både konsumenter, företag och organisationer”, säger Joakim Berglin, marknadschef.

Vad fick er att vilja att satsa globalt just nu?

”På grund av den möjlighet som E-handeln utgör så är det enklare att nå ut till en större marknad nu än för 10 år sen. Det är inte längre en hög tröskel för att nå utanför Sveriges gränser där det tidigare krävts extra kapital, ett inarbetat nätverk eller ”joint venture”. I Sverige omsätter liknande produkter ca en halv miljard och den tyska marknaden är 10 gånger så stor. Det finns en enorm potential i övriga länder och det är jämförelsevis en relativt liten investering för att ta marknadsandelar. Under nästkommande år planerar vi att även gå in i de större EU-länderna, så ja, man kan säga att vi siktar högt utan att vara orealistiska”.

Speglar promillenivån i olika länder av sig på er försäljning, efterfrågan och utbud?

Lagstiftning i Sverige är på 0,2 promille medan i England är den 0,8 men åker man dit så är det ungefär samma straffskala i alla länder.
Polen däremot, är en lukrativ marknad med nolltolerans, vilket betyder 0,0 promille lagstiftning. De har många fler regelbundna kontroller och där riskerar du mångåriga fängelsestraff och kommer inte undan med böter, vilket gör att alla är väldigt måna om att blåsa om de känner sig osäkra. Kvalitén på en alkomätare är då avgörande.

Har kunder i övriga Norden efterfrågat era produkter?

Vi hade redan etablerade återförsäljare i övriga Norden innan vi funderade på global expandering när det gäller våra egna produkter. Lansering av nya siten utanför Sverige är ytterligare en försäljningskanal av mätaren primärt. Efterfrågan idag är oftast gällande en certifierad produkt. Merparten av mätarna på marknaden idag håller inte samma kvalité, vilket kan orsaka direkt livsfara. För oss var det därför en självklarhet att etablera en egen produktion så att vi har en direkt möjlighet att säkerhetsställa kvalitén, utveckla och förbättra den egna produkten, utan mellanhänder. Och kunna erbjuda kunder den certifiering som behövs.

Är det ett hinder med en produktion i Asien när ni säkerhetsställer kvalitén?

Det blir många resor och vi åker ofta för att just kvalitetssäkra. Dessutom testas och godkänns de av MHF, Motormännens Helnykterhetsförbunds testlaboratorium. Ett frekvent besök och säkerhetsställande är såklart grunden. I fabriken förkalibreras alla mätare innan paketering. För att säkerhetsställa att det, efter en flygtransport till Sverige, inte inträffat något med mätarna så förkalibrerar vi dem ytterligare en gång här på kontoret innan de skickas till kund. Vår testpanel gör även ett funktionstest på samtliga mätare som innefattar batteri och display.

Har ni behövt organisera logistik och administrativa rutiner nu när ni utökar till övriga länder?

Absolut! Allt administrativt ligger inhouse idag. I fjol var vi 3 anställda och idag 12 anställda där de flesta arbetar med kundservice och kvalitetssäkring. Vi tittar på om vi ska outsourca logistik eller om vi ska låta det vara inhouse, just nu funkar det bra som det är. Vi har inte så många kundärenden vilket i sig är en kvalitetsstämpel.

Hur har ni tyckt Svea Ekonomis betaltjänster Webpays lösningar mot övriga Norden fungerat i uppstart?

Det funkar bra i den förutsättningen att Webpay tagit fram det rätta underlaget och varit behjälpliga i alla frågor. Ni har erfarenhet av kundernas köpbeteende i övriga länder, detta har vi kunnat dra nytta av och anpassa våra tjänster, produkter och betalmetoder.

Hur lång tid beräknar ni att det tar att utöka handeln till övriga länder?

Alko mätareDet kommer gå fort. Men för att få genomslag så räknar vi 3 månader innan det kommer börja generera affärer. Vi tänker lägga extra mycket krut på marknadsföring och lansering utomlands. Det finns vissa kostnader som vi budgeterat för i uppstarten men vi tror ändå på att vi kommer gå ”brake even” efter första månaden, och garanterat inom 3 månader. Har vi inte gjort det så har vi gjort något fel.

Har ni en annan strategi i er marknadsföring utanför Sverige?

Nej, vi kommer applicera samma affärsplan som i Sverige då vi lyckats bra här. Idag säljer vi väldigt bra genom Facebook med marknadsföring och redaktionell text. Man blir förvånad varje dag att e-handlare inte förstår vikten av Facebook och online marknadsföring som banners och annonser. Vi har även både reklam och instruktionsfilmer på youtube.

Hur kommer ni att kunna konkurrera prismässigt i övriga Norden och Europa?

Primärt så vill vi inte konkurrera prismässigt. Vi har tur idag med att vara billiga i Sverige, men vår ambition är att vara ”top of the line” till ett bra pris och inte bara uppfattas som en billig produkt. Vi vill aldrig hamna på samma prisnivå som sämre produkter.

Är ni oroliga att den personliga kontakten kommer att försvinna eller att ni inte kommer kunna hålla samma kvalité?

Nej, vi kommer primärt att lösa det genom kundsupport i det lokala landet. Visst kostar det lite mer men det skapar en trygghet i köpet. Support och kvalité är jätteviktigt då vi strävar efter att våra kunder ska kunna kontakta oss och den lokala närvaron är viktig. Även Webpays betalsystem ger en trygghet i köpet då ni är ett välkänt varumärke.

Hur ser ert omnichannel-tänk ut?

Våra alkomätare kommer vi fortsätta att sälja online i så stor del av världen som vi kan. Just nu har vi inga ambitioner att sälja våra produkter i butik. Däremot har våra alkolås återförsäljare i Finland och UK och det räknar vi med att kunna utöka framöver.

Vad är nästa steg för er?

Det finns två stora marknader idag och det är Ryssland och USA, att kunna komma ut på dessa marknader är en dröm som inte är ouppnåelig. Det är mycket lagstiftning när det gäller att komma ut på den ryska marknaden, men det är inte jätteviktig att vara först. Någon annan får gärna sätta riktlinjer, pröva lagar och marknadsföra produkter så kommer vi in och rider på vågen som en säker tvåa. Frankrike och Ryssland har ganska lika lagar gällande alkohol i trafiken men Ryssland har ett annat köpbeteende som man måste ta hänsyn till.

Ligger Sverige i framkant gällande efterfrågan på denna produkt?

I Sverige är MHF väldigt starka i sina kampanjer om trafiksäkerhet och alkohol så där har vi helt klart fått skjuts. Men inte bara MHF har indirekt hjälpt vår produkt till framgång. För varje år görs det 2 miljoner nykterhetskontroller och det får upp intresset för mätare generellt.

Har ni några tips om hur man går till väga när man säljer mot landsting eller myndighet?

Att köpa en bra alkomätare är inte lätt. Det finns mycket vilseledande reklam, tomma löften och glättiga förpackningar som förvillar. Som i så många andra fall är det viktigt att vara en medveten konsument. Är man osäker så kan MHF hjälpa dig att hitta rätt. MHF och Dignita är tillsammans involverade i en rikstäckande kampanj gällande alkohol i trafiken. De som får certifiera alkolås har tagit fram statistik på att det finns ca 700 000 dåliga alkomätare och där kommer vi ha en inbyteskampanj så att folk kan skicka in sin gamla alkomätare och får rabatt på en Dignitas produkt. Läs mer om detta på Webpays facebooksida Webpays facebooksida när det blir aktuellt.

Vad har ni för förväntningar och hur hanterar ni motgångar?

Det har gått bra för oss ”so far.” Det vi har gjort som man kanske ångrat lite i efterhand är att ha handlat marknadsföring på fel ställe, men som man säger ”learning by doing”. Den stora fördelen med online marknadsföring är att det enkelt går att mäta konverteringsgraden.

Kan det bli årets julklapp?

Det går säkert att påverka tomten...

Skriven av gästskribenten Sofia Caravaggi

Motorförbundets Helnykterhetsförbund

MHF är en ideell trafiksäkerhetsorganisation som främst arbetar för trafiknykterhet. De har idag ca 27 000 medlemmar. Organisationen är uppdelad i sju geografiska regioner och ca 225 lokalavdelningar.

Sedan starten 1926 har de varit en aktiv del i många olika frågor med syfte att höja trafiksäkerheten i Sverige. MHF har bland annat medverkat till att genomföra högertrafikomläggningen, lagstadgade låga promillegränser och användande av säkerhetsbälte.

De arbetar i linje med nollvisionen som riksdagen beslutat om – att ingen ska dö eller skadas i trafiken med fokus på att delmålet för år 2020 med 99,9 procent nykter trafik i Sverige ska uppnås.

MHF nollvision: ingen ska dö av rattfylleri!

 

 

Olika mätare

Det finns tre olika typer av alkomätare på marknaden: Bränslecell, Halvledarcell och Infraröd mätning. Infraröd mätning är dyr och används av polisen när de behöver säkerhetsställa bevismaterial. I andra fall som t ex vid alkoholkontroller längs vägarna används bränslecellsmätare. Det finns också ett stort utbud av halvledarcellsmätare på marknaden framförallt i USA och andra länder där man har en högre promillegräns. Där är det inte ovanligt att mätarens gräns sätts på 0,5 promille för att vara säker på att den inte slår över 0,8 promille som är gränsen i vissa delstater. Denna typ av mätare är vanligt förekommande även i Sverige på bensinstationer.

Djupa lungluften - För att vara säker på att alkomätaren visar rätt blodalkoholkoncentration måste provet tas på luften som kommer längst ner från lungan. Det är här som blodkärlen möter luftkanalerna i lungan och dessa visar då alkoholhalten. Utandningsluften varierar mellan olika människor, allt från att blåsa bara någon deciliter ända upp till 3 liter. För att en alkomätare ska vara godkänd av MHF så ska den kunna fastställa en korrekt blodalkoholkoncentration även vid ett par deciliter.


 


Ge din webshop fler möjligher

Köpbeteende och leveranskrav i Europa
När en vara beställs på internet förväntar sig merparten av e-handelskonsumenterna i Europa att den levereras inom maximalt tre till fem dagar. Kraven på snabba leveranser är däremot som störst bland polacker där 59 procent uppger att leveransen maximalt får ta tre dagar för att de ska vilja handla från en webbsajt.
I Norden har fyra av fem handlat varor eller tjänster på nätet. Ungefär samma andel gäller för britter och tyskar, vilket motsvarar omkring 100 miljoner konsumenter mellan 15 och 79 år bara i dessa båda länder. Britterna toppar listan när det gäller det genomsnittliga belopp som man e-handlade varor för under förra året. Den genomsnittlige e-handelskonsumenten i Storbritannien handlade då för 953 Euro.
(Källa: E-handeln i Europa 2014)

Det finns flera olika metoder för att ta betalt med kort genom WebpayTa betalt!

Kortbetalningar är den mest använda och snabbast växande betalmetoden i Europa. Drygt 800 miljoner människor bor i Europa varav ca 250 miljoner e-handlar. Med en genomsnittlig tillväxt på nästan 23 % under 2013 har e-handelsmarknaden i Centraleuropa en lovande utveckling. Det är långt över det Europeiska genomsnittet på 17,5%.

Top 10 Europeiska B2C e-handelsmarknaden.Volymerna för de tre olika betalmetoderna (kort, gireringar och direktdebiteringar) var ungefär lika stora år 2000, ca 13 miljarder transaktioner per år. År 2012 låg kortbetalningar på 40 miljarder, kreditöverföringar på 26 miljarder och autogiro på 23 miljarder årligen enligt den Europeiska centralbanken.

Rapporten visar också att användningen av kortbetalningar i EU fortfarande är lägre än vad den skulle kunna vara trots att kortbetalningar är både effektiva och tillförlitliga. Många olika faktorer visar på en kraftig ökningspotential.

UK står för nästan en tredjedel av den europeiska e-handelsmarknaden. Tillsammans med Tyskland och Frankrike står de för drygt 60%. Källa: Ecommerce Europe, 2014

Genom att erbjuda lokala betalmetoder ökar konverteringen, men om butiken inte är redo för de extra kostnaderna, så fungerar Visa, MasterCard och Amex bra i både UK och Frankrike. Kunder med American Express sägs spendera 5 gånger så mycket på nätet som andra kortkunder. Vad det gäller den yngre publiken har de ofta kort från Maestro eller VisaElectron.

Det butiken behöver är en webshop och ett back-office system som kan hantera flera valutor och språk samt ett tillägg för flera valutor i inlösenavtalet.


TILLBAKA