Sweden
Logga in

Låneskydd

Ett betalskydd för dig som lånar

Det här gäller för låneskydd

Tänk på det här innan du ansöker

  • Du måste vara bosatt i Sverige
  • Du måste vara mellan 18 och 67 år gammal
  • Du måste ha ett låneavtal hos Svea
  • Du är antingen tillsvidareanställd om minst 17 timmar per vecka eller egenföretagare sedan minst 12 månader
  • Du är frisk och arbetsför och inte medveten om någon allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd skada eller kommande sjukskrivning
  • Du är inte medveten om kommande varsel eller arbetslöshet

Det här gäller vid sjukdom eller skada

Om du som anställd är minst 50 % sjukskriven från sin tillsvidareanställning på grund av sjukdom eller olycksfall, eller är förhindrad att utföra sitt ordinarie yrke eller arbete som egenföretagare under en period i mer än trettio dagar kan försäkringen betala din månadskostnad för lånet upp till 15 000 kr per månad.

Du kan som mest få ersättning under 12 månader för en sjukskrivningsperiod och maximalt totalt 36 månader för flera perioder av arbetslöshet. Notera att försäkringen inte täcker sjukskrivning som inträffar under de första 30 dagarna från det att försäkringen tecknades.

Det här gäller kring arbetslöshet

Om du som anställd blir ofrivilligt arbetslös i mer än trettio dagar eller om du som egenföretagare blir arbetslös efter att bolaget trätt i likvidation eller konkurs och du haft sin huvudsakliga inkomst från den verksamheten kan försäkringen betala din månadskostnad för lånet upp till 15 000 kr per månad.

Du kan som mest få ersättning under 12 månader för en arbetslöshetsperiod och maximalt totalt 36 månader för flera perioder av arbetslöshet. Notera att försäkringen inte täcker arbetslöshet som Du får kännedom om under de första 90 dagarna (180 dagar för egenföretagare) från det att försäkringen tecknades.

Det här gäller vid dödsfall

Om du skulle avlida kan försäkringen betala ditt utestående lån vid tiden för dödsfallet, upp till maximalt 500 000 kr. Försäkringsskyddet börjar gälla så fort du tecknat försäkringen.

Villkor

Förköpsinformation
Faktablad
Försäkringsvillkor

Observera att Låneskyddet täcker max 36 månader för sjukskrivning och arbetslöshet sammantaget.

Ring oss

Måndag–torsdag 09.00–16.30
Fredagar 09.00–16.00
Jun–aug fredagar 15.00

08-735 29 40

Hitta din kontakt

Fler privattjänster