1,15 % ränta för dig som kan låsa dina pengar på vårt Kapitalkonto

 

Avvara dina pengar en tid mot en högre ränta.


Så här fungerar Kapitalkontot

Kan du avvara dina pengar en tid kan du får extra hög ränta. Räntan är inte fast utan alltid 0,30 procentenheter högre än du får på vårt Sparkonto.

För att ha ett Kapitalkonto måste du ha ett Sparkonto. När du öppnat ett Sparkonto kan du själv logga in på Mina sidor och därifrån öppna Kapitalkontot.

Vid bindningstidens utgång avslutas Kapitalkontot, ränta för tiden räknas fram och kapitaliseras. Saldot inklusive den kapitaliserade ränta minskat med innehållen kapitalskatt överförs automatiskt till ditt Sparkonto. Om du vill fortsätta med ytterligare en period öppnar du ett nytt Kapitalkonto via Mina Sidor.

Bindningstiden är 12 månader från den dag du gjort insättningen. Du kan endast göra en insättning per Kapitalkonto (minimum 1 000 kronor).

Om du väljer att göra ett uttag från ditt Kapitalkonto under bindningstiden debiteras ditt Sparkonto med en avgift på 0,75% av uttaget belopp (minst 300 kr). Du kan göra valfritt antal uttag. Begärda uttag överförs till ditt Sparkonto.

Du kan ha flera Kapitalkonton som öppnats löpande.

Du kan inte avsluta ditt Sparkonto utan att först avsluta Kapitalkontot.

Kundfördelar

  • Avkastning från första kronan
  • Hög ränta
  • Omfattas av statliga insättningsgarantin

Logga in i Mina sidor och öppna ett Kapitalkonto redan idag!

Priser och villkor

Information om insättningsgaranti

Blankett för PEP-deklaration - person i utsatt politisk ställning

Blankett för intygande om skattskyldighet