Frågor och svar

 

Vanliga frågor och svar gällande sparande.


Är det säkert att sätta in pengarna hos Svea Ekonomi?

Hur sätter jag in pengar hos Svea Ekonomi?

När kan jag se mina insättningar på sparkontot?

Vad är det för form av sparkonto?

Vad är det för skillnad på ett sparkonto och ett kapitalkonto?

Hur kan Svea Ekonomi erbjuda högre ränta än bankerna?

Kan man koppla ett kort till kontot?

Hur tar jag ut pengar från sparkontot?

Vem kan spara?

Hur ser Svea Ekonomi till att personuppgifter bevaras säkert?

Varför ber ni om kopia av ID-handling?

Ordlista