Eget bo - en dröm för många

Amortering på bolån – vad gäller och vem omfattas?

Olika sätt att amortera och nya amorteringskrav att förhålla sig till – det här gäller.

Amortering på Bolån

Det är mycket att hålla reda på när man ska genomföra vad som oftast är ens största affär - köpa bostad. Hur ser ränteläget ut? Vad händer med prisutvecklingen på bostäder där jag vill bo? Och inte minst - hur funkar egentligen det här med amortering?

Till att börja med - bolån amorterar man med så kallad "rak amortering". Det innebär att du betalar en fast summa i amortering varje månad utöver räntan på lånet. Beloppet att betala varje månad minskar för varje månad eftersom räntebeloppet minskar och amorteringen är fast.

Sedan har vi de nya amorteringskraven att ta hänsyn till – de har införts i två steg:

Skärpta amorteringskrav från 1 juni 2016

Enligt ett beslut från Riksdagens infördes 1 juni 2016 skärpta amorteringskrav på bolån. Vad innebär då de nya amorteringskraven och vem omfattas?

Jo - nya bolån som överstiger 70 % av bostadens värde ska amorteras med 2 % om året ned till 70 % av bostadens värde. Därefter ska amortering ske med 1 % om året ned till 50 % av bostadens värde.

Bolån som understiger 50 % av bostadens värde, eller lån till nyproducerade bostäder, omfattas inte av amorteringskravet.

Ytterligare skärpta amorteringskrav från 1 mars 2018

Från 1 mars 2018 skärptes amorteringskravet ytterligare – den här gången gällde det ett så kallat skuldkvotstak. Det innebär att nya bolånetagare med lån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera ytterligare 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Varför inför man hårdare krav?

De nya reglerna speglar Finansinspektionens oro över svenskarnas skuldsättning. De anser att vi lånar alldeles för mycket i förhållande till våra inkomster och är oroliga för att vi är på väg att skapa en bostadsbubbla. Vi blir sårbara med våra höga bolån om prisutvecklingen avstannar eller går nedåt – som vi nu också kan se på flera håll i landet.

Finansinspektionens Frågor och svar om skärpt amorteringskrav

Mer intressant läsning