Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Betalskydd

Din försäkring mot oförutsedda händelser.

En trygghet för dig som lånar

När du lånar hos oss kan du teckna ett betalskydd för extra trygghet. Betalskyddet täcker din månadskostnad för lånet i upp till 12 månader om du till exempel blir arbetslös eller sjukskriven i mer än 30 dagar. Karenstiden är 30 dagar. Högsta månadsersättning är 9 000 kronor. I betalskyddet ingår även ett dödsfallsskydd som ger ersättning på upp till 400 000 kronor om du skulle avlida.

Betalskyddet är frivilligt. Du betalar försäkringen månadsvis och kan när som helst säga upp försäkringen. Om du ångrar dig inom 30 dagar från tecknandet av försäkringen kan du meddela oss eller försäkringsbolagen detta och du kommer att återfå eventuell inbetald premie inom 30 dagar. Försäkringen behöver inte aktivt förnyas, utan löper till dess ditt lån är slutbetalt eller tills försäkringen sägs upp.

Prisexempel

Lånets månadskostnad Betalskydd
1 000 kr / mån 80 kr / mån
2 000 kr / mån 160 kr / mån
3 000 kr / mån 240 kr / mån

  • Täcker månadskostnad upp till 9 000 kronor i max 12 månader
  • Dödsfallsskydd ingår (upp till 400 000 kronor)
  • Ingen bindningstid

Betalskydd kan läggas till på alla våra lån - nya såväl som befintliga. Du lägger till betalskyddet i låneansökan, eller kontaktar oss om du vill lägga till det på ett lån du redan har.

Läs innan du ansöker

Tänk på det här innan du ansöker

  • Du måste vara bosatt i Sverige
  • Du måste vara mellan 18 och 64 år gammal
  • Du måste ha ett beviljat lån hos Svea
  • Du är fast anställd eller egenanställd sedan minst 12 månader tillbaka
  • Du är frisk och arbetsför och inte medveten om någon sjukdom eller hälsotillstånd som kan leda till att du inte kan arbeta
  • Du är inte medveten om kommande varsel eller arbetslöshet
  • Vi kommunicerar med dig på svenska

Det här gäller kring arbetslöshet

Om du blir arbetslös i mer än 30 dagar betalar försäkringen din månadskostnad för lånet upp till 9 000 kronor per månad. Du kan som mest få ersättning under 12 månader för en arbetslöshetsperiod och totalt under 36 månader under hela försäkringstiden.

Försäkringen täcker inte arbetslöshet som du får kännedom om innan, eller under försäkringens första 150 dagar. Försäkringen täcker inte arbetslöshet för dig som är egenanställd.

Det här gäller vid sjukhusvistelse

Om du som egensanställd blir inlagd på sjukhus i fler än sju dagar betalar försäkringen din månadskostnad för lånet/krediten upp till 9 000 kronor per månad. Du kan som mest få ersättning under 12 månader för en sjukhusvistelseperiod och totalt under 36 månader under hela försäkringstiden.

Försäkringen täcker inte sjukhusvistelse som inträffar under de första 30 dagarna från det att du tecknat försäkringen. Ersättning vid sjukhusvistelse gäller inte för dig som är anställd.

Det här gäller vid sjukdom eller skada*

Om du som anställd eller egenföretagare inte kan arbeta mer än 30 dagar på grund av sjukdom eller skada betalar försäkringen din månadskostnad för lånet upp till 9 000 kronor per månad. Du kan som mest få ersättning under 12 månader och totalt under 36 månader under hela försäkringstiden.

Försäkringen täcker inte sjukdom eller skada som inträffar under de första 30 dagarna från att försäkringen tecknades.

*För alla undantag och mer information se fullständiga försäkringsvillkor

Försäkringsgivare

Betalskydd

Försäkringsgivare för Betalskyddet är AXA France Vie och ACA France IARD. Adress: 313. Terrasses de lÁrche - 92727 Nanterre Cedex, Frankrike.

Försäkringsärende hanteras i Sverige av Crawford & Company
Telefon: +46 10 410 70 00
Mejladress: affinity@crawco.se

Du hittar mer information i de fullständiga försäkringsvillkoren. Du har alltid 30 dagars ångerrätt från att du tecknat försäkringen.

Lån utbetalda före 2013 04 08

Har du fått ett lån utbetalt från oss före 2013 04 08 är din försäkringsgivare Financial Insurance Company Limited (FICL) och Financial Assurance Company Limited (FACL).

Adress: Building 11, Chiswick Park, Chiswick High Road, London W4 5 XR, England. Försäkringen marknadsförs under varumärket Genworth Financial.
Telefon: 08-502 520 63
Adress: Box 7439, 103 91 Stockkholm
Besöksadress: Drottninggatan 25

Vill du komma i kontakt med oss?

Kontakta oss via mejl

Mejla oss

Prata med oss

Ring 08-735 29 40

Hitta din kontakt

Fler kontaktvägar