Många behöver ett alternativ till banken


Många människor varken kan eller vill vara kund i storbankerna. En bra och personlig service behövs ändå.

För de flesta är det självklart att ha kort och konto i någon av de stora bankerna. Det ger tillgång till internetbank och man kan betala sina räkningar billigt och enkelt. Men fler än man kan tro står utan möjlighet att utföra sina bankärenden via dator eller telefon. Det rör sig om en stor kundgrupp, omkring 10 procent av den vuxna befolkningen, enligt vissa beräkningar. Här finns alla slags människor: ungdomar, studenter, nyinflyttade i landet, pensionärer och personer som inte anses kreditvärdiga.

– För dessa fyller vi på Svea Ekonomi en mycket stor funktion. Till våra kontor kan man komma och göra sina ärenden manuellt och träffa våra medarbetare ansikte mot ansikte. Det säger Liselotte Ekdahl, som är affärsområdeschef för Svea Ekonomis kontorsrörelse.

Känt för att köpa och sälja pengar

Företaget är känt för att man kan komma hit och köpa och sälja valuta, vilket också stämmer. Ungefär en tredjedel av verksamheten rör utländska valutor. Men övriga två tredjedelar handlar om att betala räkningar, sätta in på och ta ut från konton, skicka pengar till släkt och vänner i andra länder samt ansöka om sparkonto och lån.

Liselotte Ekdahl tillägger att Svea Ekonomis kontor hanterar kontanter, något som storbankerna gör allt mindre. Särskilt äldre människor har svårt att acceptera att alltid använda kort även för små betalningar. Många vill ha ut sin pension i sedlar och mynt och betala sina räkningar manuellt.

– Äldre har många gånger inte tillgång till en dator – av eget val. De vill betala till en person, så att de känner att betalningen har blivit ordentligt gjord, säger Liselotte. Andra grupper som behöver betala räkningar manuellt kan vara utländska studenter som har svårt att etablera kontakt med en storbank. Det gäller även andra som kommer till Sverige från utlandet.

– Vi har kunder som kommer från länder där banker fungerar helt annorlunda än här. Ofta kan de inte språket ännu och kan inte använda internetbanken av den anledningen. Då känns det bättre att komma till oss, säger Liselotte.

Tar fasta på språket

Det där med språket har man tagit fasta på inom Svea Ekonomi. En inventering av språkkunskaperna bland de anställda visade att de talar mellan 30 och 40 språk beroende på om man räknar med vissa språkdialekter.

– Nu håller vi på att sätta upp skyltar på kontoren, för att tala om vilka språk som de anställda talar just där. Då kan kunderna få ännu bättre hjälp, och de brukar också rekommendera sina släktingar och vänner att komma till oss – och det är vi glada för, säger Liselotte Ekdahl.

Här hittar du ditt närmaste Svea Ekonomi växlingskontor

Har du beredskap för en räntehöjning?

Lite mer än hälften av alla bolåntagare rustar sig för en räntehöjning, men 7 procent gör ingenting för att förbereda sig. Det visar en undersökning som SEB låtit göra.

Den bästa förberedelsen är att både amortera ned lånet och spara för att möta stigande räntor i framtiden. 54 procent av bolåntagarna gör så, visar undersökningen. Endast 7 procent gör varken det ena eller det andra. Det är en minskning från 11 procent förra året. 20 procent amorterar, men sparar inte.

I Stockholm är det färre som amorterar jämfört med andra regioner. En anledning kan vara att de upplever skulden som så hög att amorteringen inte ”biter”. Hälften av hushållen räknar med att boräntorna kommer att ligga kring 4-5 procent om fem till tio år.

Källa: DI

Published in category Kunskap