Varning för bedragare som ringer upp och påstår att de ringer från Svea Ekonomi eller Svea Inkasso. Vi tar aldrig kontakt med dig via telefon eller mejl för att uppmana dig att logga in eller uppge lösenord eller koder. Var rädd om dina koder och klicka aldrig på länkar i mejl om du inte är helt säker på avsändaren.

Regelverk och tillstånd

Regelverk och tillstånd

 

Länkar till information om regelverk som berör Svea Ekonomis verksamhet.

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Svea Ekonomi har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva finansiell verksamhet i egenskap av Kreditmarknadsbolag.

Datainspektionen

Datainspektionen är en myndighet som genom sin verksamhet bidrar till att behandling av personuppgifter inte leder till otillbörligt intrång i enskilda individers personliga integritet. Svea Ekonomis dotterbolag Svea Inkasso har tillstånd av Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet.

ICANN

ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - är en icke vinstdrivande förening som arbetar för att hålla internet säkert och stabilt. Klicka på ovan länk för att läsa om regler och rättigheter för registranter.