Kundklagomål - har vi gjort något fel?

 

Välkommen att höra av dig om det är något du inte är nöjd med.


Möjlighet till förbättring

Kundklagomål är något som vi tar på största allvar. Det är en möjlighet för dig som kund att uppmärksamma oss på vad som inte fungerar bra och vad vi kan göra bättre.

Vill du nå oss är du välkommen att ringa 08-735 90 00 eller mejla:

Klagomålspolicy

Vi följer Finansinspektionens Allmänna råd om klagomålshantering. Med klagomål avser vi ett konkret missnöje med hanteringen av våra tjänster.

Alla konkreta klagomål som inkommer till Sveagruppen ska hanteras och besvaras skyndsamt och bemötas på ett sakligt och korrekt sätt.

Klagomålshantering

Vid klagomål bör du i första hand vända dig till din handläggare. Klagomål från kund som inte kan åtgärdas omgående, överlämnas som regel till ansvarig chef för bedömning och eventuella åtgärder i enlighet med vår klagomålsinstruktion. Ytterst klagomålsansvarig är Svea Ekonomis bolagsjurist.

Som kund har du rätt att snarast och senast inom 14 dagar få besked om vår bedömning av och beslut i ärendet. Blir du inte nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat hos Allmänna reklamationsnämnden eller i allmän domstol.

Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

Vi följer lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Det innebär att vi kommer att delta vid en eventuell tvistlösning hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om en kund hos oss anmäler en tvist dit.

Vill du få hjälp utanför Sveagruppen med ditt klagomål kan du få vägledning av någon av följande kontakter.


Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

EU-kommissionen

Kommunala konsumentvägledningen 

Kontaktuppgifter till Kommunala konsumentvägledare får du hos Konsumentverket telefon 0771-42 33 00 eller på Konsumentverkets webbplats: