Välkommen till Svea Ekonomi 

”Med rötterna i den entreprenöriella andan förstår vi din situation som företagare bättre än många - kul att så många vill vara med oss på resan”

Lennart Ågren, VD


Svea Ekonomi är en koncern med finansiell verksamhet i ett flertal europeiska länder. Med trettio års erfarenhet av att hjälpa företag med deras likviditet är vi ett naturligt val för många företagare när de behöver en finansieringspartner.

Med över 2 000 anställda över hela Europa – från rådgivare och lånespecialister till utvecklare och designers, skapar vi administrativa och finansiella lösningar för små och stora företag i alla branscher. Förutom tjänster som företagslån, krediter, fakturaservice, factoring, fakturaköp, kreditinformation och inkasso har vi bland annat smarta betallösningar för e-handel, mobil och butik. Vi erbjuder även lån och sparande för privatpersoner.

Vision

Affärsidé

Våra ledord

Flerårsöversikt för koncernen (Kkr)


RESULTATRÄKNINGAR 2017 2016 2015 2014 2013
Räntenetto 1 160 387 885 689 778 302 578 141 434 469
Provisioner, netto 1 066 170 1 015 163 930 729 818 630 708 767
Övriga rörelseintäkter 110 056 89 953 99 887 101 381 65 622
Rörelsens intäkter 2 336 613  1 990 805 1 808 918 1 498 152 1 208 858
Rörelsens kostnader -1 458 571  -1 386 118 -1 260 418 -1 049 606 -864 449
Resultat före kreditförluster 878 042 604 687 548 500 448 546 344 409
Kreditförluster, netto -92 449 -138 946 -162 967 -121 181 -148 978
Nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar 0 -466 -1 460 0
Rörelseresultat 785 593 465 741 385 067 325 905 195 431
Skatt på årets resultat -135 143 -114 642 -109 968 -94 738 -52 519
Årets resultat  650 450 351 099 275 099 231 167 142 912
           
BALANSRÄKNINGAR 2017 2016 2015 2014 2013
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m 11 041 10 000 0 0 0
Utlåning till kreditinstitut  1 688 428 1 969 596 1 367 998 1 880 907 1 048 866
Utlåning till allmänheten 11 375 227 8 585 904 6 006 656 5 150 410 4 289 118
Övriga tillgångar  2 649 743 1 904 123 2 393 894 2 114 276 1 529 825
Tillgångar  15 724 439 12 469 623 9 768 548 9 145 593 6 867 809
Skulder till kreditinstitut 64 704 7 869 14 816 29 052 37 730
Inlåning från allmänheten 12 554 571 9 920 075 7 641 412 7 544 755 5 561 667
Övriga skulder 942 960 875 926 726 206 466 794 346 943
Eget kapital 2 162 204 1 665 753 1 386 114 1 104 992 921 469
Skulder och eget kapital 15 724 439 12 469 623 9 768 548 9 145 593 6 867 809
           
NYCKELTAL 2017  2016 2015 2014 2013
Avkastning på totala tillgångar, % 4,6 3,2 2,9 2,9 2,2
Avkastning på eget kapital, %  34,0 23,0 22,1 22,8 16,5
Skuldsättningsgrad  6,4 6,3 6,6 6,9 6,4
Soliditet, % 13,8 13,4 14,2 12,1 13,4
Intäkter/kostnader exkl kreditförluster 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4
Intäkter/kostnader inkl kreditförluster 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2
Kreditförlustnivå, %  0,9 1,9 2,9 2,6 3,9
Totalt kapital i konsoliderad situation 2 275 652  1 786 707 1 468 418 951 780 790 612
Total kapitalrelation i konsoliderad situation, %  15,5  15,1 15,3 11,9 -
Kapitaltäckningskvot i konsoliderad situation - - - 1,5
Kassaflöde löpande verksamhet, kkr 883 358 795 329 703 254 629 917 539 625
Medelantal årsanställda   1 033 980 916 839 656

{{item.Title}} {{item.Date}}

{{item.Summary}}

Läs hela nyheten

Det gick tyvärr inte att ladda pressmeddelanden

Kundklagomål

 

Klagomål från våra kunder är något vi tar på största allvar. Det är en möjlighet för dig som kund att uppmärksamma oss på vad som inte fungerar tillfredställande och ge oss möjlighet att bli bättre.

Läs mer om vår policy och klagomålshantering

Regelverk och tillstånd

Finansinspektionen

Datainspektionen

ICANN

Tänk på att aldrig lämna ut dina koder!

Svea Ekonomi tar aldrig kontakt med dig via e-post eller telefon för att uppmana dig att lämna ut personliga uppgifter som till exempel kontonummer eller koder. Säkerheten i våra tjänster bygger på att våra egna system håller reda på nödvändig information och att de hemliga koder eller lösenord som du använder endast är kända av dig. Det är alltså ologiskt att en bank skulle fråga efter sådana uppgifter. I de fall du själv tar kontakt med oss gäller att du anger lösenord och koder enligt de instruktioner vi har lämnat för tjänsten.