Varning för bedragare som ringer upp och påstår att de ringer från Svea Ekonomi eller Svea Inkasso. Vi tar aldrig kontakt med dig via telefon eller mejl för att uppmana dig att logga in eller uppge lösenord eller koder. Var rädd om dina koder och klicka aldrig på länkar i mejl om du inte är helt säker på avsändaren.

Samarbetspartners och ramavtal

Samarbetspartners och ramavtal

Samarbetspartners

För att nå viktiga och krävande kunder räcker det inte alltid att ha bästa produkten eller att vara känd på marknaden – det gäller att ge ett så komplett och kundanpassat erbjudande som möjligt och därmed lösa kundens hela och verkliga behov. Då uppnås bästa kundnytta och både leverantören och köparen ökar sin intjäning och likviditet.

Erfarenhetsmässigt är kundens behov ofta av både administrativ, affärsmässig och ekonomisk karaktär. Man kan förenkla och helt enkelt säga att i korsningen mellan affärssystem och finansiella tjänster finns oftast den optimala kundnyttan! Därför vet vi att både du och Svea Ekonomi kan ha stor nytta av ett samarbete där vi kan erbjuda kunderna en komplett lösning som till exempel innefattar affärssystem eller andra system tillsammans med betaltjänster och finansiering – eller kanske hjälp med inkasso?