Finansiell information

Årsredovisningar och bokslut

Delårsrapporter

Bokslutskommuniké

Övrig finansiell info

Delårsrapporter

Här hittar du Svea Ekonomi AB (publ) delårsrapporter. Du kan ladda ner våra rapporter som PDF-dokument.

{{toggleText}}

Bokslutskommuniké

Här hittar du Svea Ekonomi AB (publ) Bokslutskommuniké. Du kan ladda ner våra rapporter som PDF-dokument.

Övrigt

Här hittar du Svea Ekonomi AB (publ) övriga finansiella information. Periodisk information / Kapitaltäckningsanalyser, Bolagsstyrningsrapporter, Information om Svea Ekonomi AB (publ) Obligationer Tier 2 och AT1 samt Certifikat, Ersättningspolicy och Flerårsöversikt för koncernen. Du kan ladda ner våra rapporter som PDF-dokument.

{{toggleText}}

Vill du bli kund hos oss?

Kontakta oss via mejl

info@svea.com

Måndag till fredag 8-17

Ring 08-735 90 00

Hitta din kontakt

Fler kontaktvägar