Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Svea Banks obligationer på Nasdaq Stockholm

Svea Banks obligationer på Nasdaq Stockholm

Information om obligationer och certifikat.

AT1-obligation 2023

Styrelsen för Svea Bank AB (publ) har fattat beslut om notering av en Additional Tier 1-obligation på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Svea Banks ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationen är 17 maj 2023. 

Svea Bank emitterade den 3 april 2023 en Additional Tier 1 obligation om 300 miljoner kronor. Den 10 maj 2023 offentliggjorde Svea Bank ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm av obligationen.

AT1 2023  
ISIN: SE0019913740
Emittent: Svea Bank AB (publ)
Ränta: STIBOR 3 mån plus 7,50 procent per år
Emissionsdatum: 2023-04-03
Förfallodatum: Evigt lån
Nominellt: SEK 300 000 000 
Räntebetalningsdatum: 3 april, 3 juli, 3 oktober och 3 januari
Emissionsinstitut: DNB Bank ASA, filial Sverige
Agent: Intertrust (Sweden) AB
Status: Övrigt primärkapital (Additional Tier 1 Capital)

Tier 2-obligation 2020

Den 3 september 2020 offentliggjorde Svea Bank en emission av en Tier 2-obligation om 300 miljoner kronor. Den 27 oktober 2020 offentliggjorde Svea Bank ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm av obligationen.

Tier 2 2020  
ISIN: SE0014781340
Emittent: Svea Bank AB (publ)
Ränta: STIBOR 3 mån plus 6,15 procent per år
Emissionsdatum: 2020-09-10
Förfallodatum: 2030-09-10
Nominellt: SEK 300 000 000 
Räntebetalningsdatum: 10 december, 10 mars, 10 juni och 10 september
Emissionsinstitut: Nordea Bank Apb
Agent: Intertrust CN (Sweden) AB
Status: Efterställd Tier 2 obligation

Tier 2-obligation 2019

Styrelsen för Svea Bank AB (publ) har fattat beslut om notering av en Tier 2-obligation på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Svea Banks ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationen är 19 juli 2019.

Den 20 juni 2019 offentliggjorde Svea Bank en emission av en Tier 2-obligation om 300 miljoner kronor. Den 9 juli 2019 offentliggjorde Svea Bank ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm av obligationen. 

Tier 2 2019  
ISIN: SE0012702967
Emittent: Svea Bank AB (publ)
Ränta: STIBOR 3 mån plus 4,25 procent per år
Emissionsdatum: 2019-06-20
Förfallodatum: 2029-06-20
Nominellt: SEK 300 000 000 
Räntebetalningsdatum: 20 september, 20 december, 20 mars och 20 juni
Emissionsinstitut: DNB Bank ASA, filial Sverige och Nordea Bank Apb
Agent: Intertrust CN (Sweden) AB
Status: Efterställd Tier 2 obligation

Dokumentation