Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Svea Banks obligationer på Nasdaq Stockholm

Svea Banks obligationer på Nasdaq Stockholm

Information om obligationer och certifikat.

Tier 2-obligation 2020

Den 3 september 2020 offentliggjorde Svea Bank en emission av en Tier 2-obligation om 300 miljoner kronor. Den 27 oktober 2020 offentliggjorde Svea Bank ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm av obligationen.

Tier 2 2020  
ISIN: SE0014781340
Emittent: Svea Bank AB (publ)
Ränta: STIBOR 3 mån plus 6,15 procent per år
Emissionsdatum: 2020-09-10
Förfallodatum: 2030-09-10
Nominellt: SEK 300 000 000 
Räntebetalningsdatum: 10 december, 10 mars, 10 juni och 10 september
Emissionsinstitut: Nordea Bank Apb
Agent: Intertrust CN (Sweden) AB
Status: Efterställd Tier 2 obligation

Tier 2-obligation 2019

Styrelsen för Svea Bank AB (publ) har fattat beslut om notering av en Tier 2-obligation på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Svea Banks ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationen är 19 juli 2019.

Den 20 juni 2019 offentliggjorde Svea Bank en emission av en Tier 2-obligation om 300 miljoner kronor. Den 9 juli 2019 offentliggjorde Svea Bank ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm av obligationen. 

Tier 2 2019  
ISIN: SE0012702967
Emittent: Svea Bank AB (publ)
Ränta: STIBOR 3 mån plus 4,25 procent per år
Emissionsdatum: 2019-06-20
Förfallodatum: 2029-06-20
Nominellt: SEK 300 000 000 
Räntebetalningsdatum: 20 september, 20 december, 20 mars och 20 juni
Emissionsinstitut: DNB Bank ASA, filial Sverige och Nordea Bank Apb
Agent: Intertrust CN (Sweden) AB
Status: Efterställd Tier 2 obligation

AT1-obligation 2018

Styrelsen för Svea Bank AB (publ) har fattat beslut om notering av en Additional Tier 1-obligation på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Svea Banks ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationen är 7 september 2018.

3 april 2018 offentliggjorde Svea Bank en emission av en Additional Tier 1‑obligation om 300 miljoner kronor. Den 5 september 2018 offentliggjorde Svea Bank ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm av obligationen. 

AT1 2018  
ISIN: SE0011062009
Emittent: Svea Bank AB (publ)
Ränta: STIBOR 3 mån plus 5,65 procent per år
Emissionsdatum: 2018-04-03
Förfallodatum: Evigt lån
Nominellt: SEK 300 000 000 
Räntebetalningsdatum: 3 april, 3 juli, 3 oktober och 3 januari
Emissionsinstitut: DNB Bank ASA, filial Sverige
Agent: Intertrust CN (Sweden) AB
Status: Övrigt primärkapital (Additional Tier 1 Capital)