Svea Ekonomis obligation på Nasdaq Stockholm

Information om obligationen.


Styrelsen för Svea Ekonomi AB (publ) har fattat beslut om notering av en Tier 2-obligation på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Svea Ekonomis ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationen är 4 maj 2016.

Den 24 november 2015 offentliggjorde Svea Ekonomi en emission av en Tier 2- obligation om 200 miljoner kronor. Den 21 april 2016 offentliggjorde Svea Ekonomi ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm av obligationen. Sedermera har ett tilläggsprospekt upprättats, som offentliggjordes den 29 april 2016. Nasdaq Stockholm har godkänt Svea Ekonomis ansökan om upptagande till handel.

ISIN: SE0007730528
Emittent: Svea Ekonomi AB
Ränta: STIBOR 3 mån plus 5,25 procent per år
Emissionsdatum: 2015-11-24
Förfallodatum: 2025-11-24
Nominellt: SEK 200 000 000 
Räntebetalningsdatum: 24 februari, 24 maj, 24 augusti och 24 november
Emissionsinstitut: DNB Bank ASA, filial Sverige
Agent: Intertrust CN (Sweden) AB
Status: Efterställd Tier 2 obligation

Dokumentation


För mer information

anders.lidefelt@sveaekonomi.se