Kurs: Momsfrågor inom svensk och internationell handel

"Momsfrågor och hur de hanteras kan vara av avgörande betydelse i affärstransaktioner"


Heldagskurs

Här tar vi upp momsfrågor inom både svensk handel och utrikes handel. Vi har med delar ur vår kurs kring internationell handel och de delar inom det svenska momsområdet där vi får flest frågor. Givetvis kan vi om ni så önskar skräddarsy djupare kurser inom vilket som helst av dessa områden.

Mål med kursen

 • Få en grundläggande kunskap kring internationell moms
 • Kunna veta när, hur och till vem du ska ställa frågor kring ämnet
 • Kunna veta hur olika affärsupplägg påverkar hanteringen av moms

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till dig som jobbar med ekonomi, sälj eller inköp på företag som arbetar nationellt och internationellt.

Pris

5 750 kr
I priset ingår kursdokumentation, frukost samt lunch.

Kursinnehåll

 • Varuhandel inrikes och utrikes
 • Tjänstehandel inrikes och utrikes
 • Vidarefakturering inrikes och utrikes
 • Kort om avdragsregler inrikes och utrikes av t ex Representationsregler och Bilar
 • Nyheter inom momsområdet i Sverige
 • Nyheter kring Brexit
 • Nyheter kring de nya internationella momsreglerna ”Quick Fixes”
 • Övergripande genomgång av svensk moms kring Fastigheter och Blandad verksamhet
Momsfrågor inom svensk och internationell handel
5 750 kr