Kurs: Kreditbedömning och kredituppföljning

"En god kreditbedömning ökar säkerheten avsevärt!”


2-dagarskurs i samarbete med Credma

Modern affärsskapande kreditgivning, snabba beslut, full riskkontroll och stärkt kassaflöde. Utbildningen som ger dig de effektivaste hjälpmedlen och bästa praktiska råden.

Mål med kursen

Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna använda den för situationen mest effektiva kreditbedömningsmetodiken, med ökad sannolikhet kunna förutse konkursrisk och därmed bidra till större, lönsammare och säkrare affärer.

Vem passar kursen för?

Kreditansvariga, kredithandläggare, ekonomiansvariga samt kundansvariga.

Pris

11 750 kr.
I priset ingår kursdokumentation, för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Kursinnehåll

  • Så hittar du rätt information
  • Kreditbedömning på kort, medel och lång sikt
  • Konsten att upptäcka luft i resultat- och balansräkning
  • Beräkna och bedöma kassaflöden
  • Så bedömer du "svårbedömda" företag, t ex nya företag
  • Uppföljning - konsten att agera i rätt tid
  • Massor av lärorika exempel från verkligheten
Kreditbedömning och kredituppföljning
11 750 kr