Kurs: Kreditbedömning och kredituppföljning

"En god kreditbedömning ökar säkerheten avsevärt!”

Inställda kurser

Med anledning av rådande hälsoläge tar vi det säkra före det osäkra och ställer in samtliga vårens kurser. Vi tar nya tag i höst igen.

Heldagskurs i samarbete med Credma

Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom området kreditbedömning kopplat till den egna verksamheten med fokus på effektivare kreditprocess och policyfrågor.

Mål med kursen

Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna stötta företagets säljare att göra bättre affärer genom att skapa en tydlig kreditpolicy och limitmodell. Deltagarna ska även vara tryggare i att bedöma nyckeltalen i resultat- och balansräkning samt arbeta strukturerat med kreditbedömning i att bevaka och följa upp kunder, leverantörer och andra affärspartners.

Vem passar kursen för?

Kreditansvariga, kredithandläggare, ekonomiansvariga samt kundansvariga.

Pris

5 750 kr.
I priset ingår kursdokumentation, för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Kursinnehåll

 • Så hittar du rätt information
 • Att tolka och jämföra nyckeltal
 • Ta fram en kreditbedömningsmall och kreditlimitmodell
 • Stötta företagets säljare att göra bättre affärer
 • Manuell bedömning, kreditmall, scoring - välj rätt metod
 • Att bedöma "svårbedömda" företag, t ex nya/unga företag
 • Att utforma kreditpolicy
 • Bedrägerier, konkurser - hur stor är risken att drabbas?
 • Nya och klassiska varningssignaler – konsten att agera i rätt tid och på rätt sätt
 • Möjliggör affär med rätt typ av säkerhet som komplement
 • Praktikfall och erfarenhetsutbyte
Kreditbedömning och kredituppföljning
There are no courses