Kurs: Internationell inkasso

”Se till att få betalt även i utlandet.”

Stefan Lindberg, Specialist

Inställda kurser

Med anledning av rådande hälsoläge tar vi det säkra före det osäkra och ställer in samtliga vårens kurser. Vi tar nya tag i höst igen.

Heldagskurs

I en allt mer globaliserad värld får vi betrakta hemmamarknaden till att gradvis ha flyttat utanför Sveriges gränser. Men vi kommer ändå i kontakt med andra regler, kutymer och utmaningar när vi exporterar. Hur påverkar EU:s direktiv en effektiv kundreskontrahantering? Behöver vi anpassa våra villkor för att möta kunden på dennes hemmaplan och vad händer när förfallodagen passerar utan betalning?

Mål med kursen

 • Ge en inblick i olika länders betalningsvanor
 • Ge en övergripande belysning av vilka vägar som finns för en effektiv hantering av kundfordringar mot utlandet genom inkasso

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till dig som redan jobbar med kundfordringar mot andra länder eller är på väg att börja med export. Dessutom till dig som vill få en inblick i förutsättningarna att få en effektivare hantering av kundfordringar utanför Sveriges gränser.

Pris

4 900 kronor.
I priset ingår kursdokumentation, för och eftermiddagskaffe och lunch.

Kursinnehåll

 • Betalningsvillkor och vanor i andra länder
 • Vad innebär inkassohantering utanför Sveriges gränser?
 • Specifika regler inom krav-/inkassohantering i vissa länder
 • Preskriptionstider i vissa länder
 • Dröjsmålsränta – betalas det i utlandet?
 • Kan jag använda en svensk dom i andra länder?
 • European Payment Order – Europeiskt betalningsföreläggande
 • European Small Claims Procedure – Europeiskt Småmålsförfarande
 • Andra EU-direktiv som påverkar möjligheten att få betalt
Internationell inkasso
4 900 kr