Kurs: Krav och inkasso - fördjupning

”Lär dig undvika de vanligaste fallgroparna i affärsförbindelser och domstolsprocesser”

Jan Fredrik Richardsson, Jurist

Inställda kurser

Med anledning av rådande hälsoläge tar vi det säkra före det osäkra och ställer in samtliga vårens kurser. Vi tar nya tag i höst igen.

Heldagskurs

Kursen för dig som kan lite juridik men som vill lära dig mer. Kursen behandlar de lagar som reglerar olika företagsformer, avtal och krediter samt handläggningen när din kund inte vill betala din fordran.

Mål med kursen

  • Ökad kunskap gällande avtalstecknande och vad man gör för att snabbt få betalt
  • Ökad förståelse för hanteringen av tvistiga fordringar vid domstolen
  • Kunskap om vad konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering innebär

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till dig som vill få ökad kunskap eller gått Krav och inkasso bas.

Pris

5 750 kronor.
I priset ingår kursdokumentation, för och eftermiddagskaffe och lunch.

Kursinnehåll

  • Associationsrätt - vilka företagsformer finns det och vem kan ingå avtal?
  • Avtalsrätt - vad är ett avtal, hur ingås det och vad innebär fullmaktsreglerna?
  • Fordringsrätt - vad gör vi för att få betalt och hur hanterar vi säkerheter?
  • Processrätt - vad händer i domstolen?
  • Obeståndsrätt - vad innebär en konkurs?
  • Företagssrekonstruktion - vad innebär det och kan man få betalt ändå?
  • Skuldsanering - vad innebär det och vem kan få det?
Krav och inkasso - fördjupning
5 750 kr