Frågor och svar om FER - Förseningsersättning

Frågor och svar om FER - Förseningsersättning

 

Frågor och svar om FER.

När kan man ta ur FER?

Hur fungerar FER i förhållande till andra avgifter?

Vad avses med "varor och tjänster"?

Hur säkerställs det att det rör sig om en B2B fordran?