Porteføljekjøp

Svea Finans har lang og solid erfaring med porteføljekjøp. Som et betydelig likviditetsforbedrende element kan vi tilby kjøp av enkeltstående forfalte faktura eller hele porteføljer. Tjenesten kan håndteres som en løpende løsning eller i utvalgte deler av året hvor likviditetsbehovet er større. Porteføljekjøp er en løsning som gir deg økt likviditet.

Når vi kjøper din fakturaportefølje blir fordringsmassen likvid på kort tid, fremfor å ha en usikker innstrømming av småbeløp. For den som selv velger å drive inn besværlige saker kan dessuten administrasjonen rundt kravhåndteringen i lengden bli kostbar. 

Med vår spisskompetanse innen inkassovirksomhet har vi god og effektiv kravhåndtering. Gjennom å eie fordringene selv, kan Svea Finans enklere fatte beslutninger og finne individuelle løsninger sammen med skyldnerne.

Ønsker du mer informasjon om porteføljekjøp er du velkommen til å kontakte oss.

Send en e-post til portefoljekjop@sveafinans.no eller ring oss på 02080.

Film portefølje

Klikk på bildet for å se vår film om porteføljekjøp.