Inkasso

Norsk næringsliv taper årlig betydelige beløp på dårlige betalere. Svea Finans har en aktiv inkassotjeneste som effektivt motiverer til betaling på et tidlig tidspunkt.

Svea Finans har utarbeidet effektive rutiner for å maksimere antallet oppgjorte inkassosaker. Vi benytter oss av kredittopplysning, kravbrev, telefoner, informasjon fra vår database, samt utstrakt bruk av rettsapparatet.

Målsettingen med et samarbeid er å redusere kundetap og effektiv kredittid, samt redusere de administrative kostnadene ved innfordring av utestående fordringer.

Vi arbeider for at du skal få betalt, samtidig som du beholder dine kunder.

Film inkasso og fakturaoppfølging

Klikk på bildet for å se vår film om fakturaoppfølging og inkasso.