Your browser is not supported

Your browser is not supported. Please download one of the following browsers to be able to get a full Svea experience.

Skip to content

Vi gjør det mulig for bedrifter å vokse

Få kjappe råd

Vil du at vi skal kontakte deg?

Kom i kontakt med oss

Får vi lov til å sende deg kommunikasjon?

Generell informasjon om ny finansavtalelov

Ny finansavtalelov trer i kraft fra 1. januar 2023. Loven gir regler om rettigheter og plikter mellom deg og banken eller andre tjenesteleverandører. Loven skal gi et sterkere forbrukervern og gjennomfører en rekke nye EU-regler i Norge.
Ny lov medfører ikke at eksisterende avtaler med banken eller finansforetak opphører. Eksisterende avtaler vil fortsatt løpe og eventuelt fornyes på samme måte som tidligere. Den medfører derimot at du kan få mere informasjon fra banken enn det du får i dag, og det kan ved nye avtaler bli stilt flere spørsmål til deg. Hensikten er å ivareta deg som kunde.
Dersom du ønsker ytterligere informasjon om den nye finansavtaleloven, se informasjon her

Vi gjør det mulig

I over 30 år har vi hjulpet bedrifter med bedre likviditet. Som gründere vet vi hvor viktig det er å ha penger til drift og videre vekst.