Your browser is not supported

Your browser is not supported. Please download one of the following browsers to be able to get a full Svea experience.

Låneforsikring
- en trygghet for deg som har lånt penger av oss

Låneforsikring
- en trygghet for deg som har lånt penger av oss

Vær på den sikre siden om noe uforutsett skulle skje

Med låneforsikring er dine månedlige lånekostnader dekket i perioder med kritisk sykdom, ulykke eller arbeidsledighet. Forsikringen er en frivillig gruppeforsikring, men forsikringen er en trygghet om noe uforutsett skulle skje. Forsikringen er gyldig når vi har mottatt søknaden, og vi sender deg forsikringsbrev og forsikringsvilkår umiddelbart. Forsikringen betales månedlig og fornyes løpende, og oppsigelse av forsikringen må sendes skriftlig til Svea Finans innen 30 dager fra tegningsdato.

Du får

  • En trygghet dersom noe uforutsett skulle skje
  • Dekker dine månedlige lånekostnader i opptil 12 måneder med inntil 9 000 kr pr. mnd.
  • Én bekymring mindre

Hva innebærer forsikringen?

Hva dekker låneforsikringen?

  • Rammes du av ufrivillig arbeidsledighet som oppsigelse eller permittering dekkes lånekostnaden i opptil 12 måneder med inntil 9 000 kr per måned. Det samme gjelder om du blir arbeidsufør som følge av kritisk sykdom eller ulykke i mer enn 30 dager.
  • 100 000 kr av lånet slettes ved dødsfall. 

Forsikringen dekker ikke

  • Sykdom eller sykemelding som oppstår de første 30 dagene etter at forsikringen er tegnet
  • Om du selv sier opp jobben eller om du har fått varsel om permittering eller oppsigelse de første 150 dagene av forsikringsperioden
  • Alvorlig sykdom, helsemessig tilstand eller skade du har kjent til de siste 24 måneder innen forsikringen er tegnet

Få mer informasjon om avtalevilkårene i sammendraget eller i fullversjon.

Hva koster låneforsikringen?

Krav til låntaker ved låneforsikring

Hvem er forsikringsgiver?

Vil du vite mer?

Ring oss

21 54 23 60

Send oss en e-post

direkte@sveafinans.no