Svea Finans Factoring
Svea Finans Factoring

Wat is factoring?

Factoring is hét alternatief voor bankkrediet.

Waar MKB en ZZP ondernemers vaak niet in aanmerking komen voor een financiering bij een bank, biedt de alternatieve financieringsvorm factoring een oplossing!

Simpel gezegd is factoring een vorm van financieren, waarbij ondernemers hun zakelijke facturen op factuurdatum verkopen aan een factormaatschappij zoals Svea Finans, waarbij deze partij als eigenaar de vorderingen direct aan u uitbetaalt.

In traditionele factoring wordt maximaal 90% van het bedrag aan bedrijven uitgekeerd, echter pakken wij dit bij Svea met American factoring anders aan; en in uw voordeel. Wij kopen uw facturen en betalen u binnen 24 uur gemiddeld 94-98% van de factuursom uit. Wij nemen daarmee niet alleen de wachttijd van u over, maar ook uw debiteurenbeheer en kredietrisico, zonder onverwachte extra kosten!

Wilt u ook uw facturen binnen 24 uur betaald krijgen?

JA ik wil beginnen