Svea Finans Factoring

FAQ Antwoorden

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over American Factoring via Svea Finans, uw financiering op maat.

Worden mijn facturen altijd binnen 24 uur betaald?

Kort gezegd: ja. Doordat Svea Finans in Zweden de functie van spaarbank heeft beschikt zij over een substantieel eigen vermogen. U hoeft zich derhalve nooit zorgen te maken over de uitbetaling van uw facturen. Zodra de facturen op een correcte wijze bij ons zijn ingediend, nemen wij deze in behandeling. Indien facturen voor 12:00uur bij ons binnen zijn, worden deze dezelfde dag nog in behandeling genomen. Zo beschikt u vaak nog dezelfde dag, maar altijd binnen 24 uur over uw geld. Beginnen is simpel! 

Kan iedereen klant worden bij Svea Finans?
Wij richten ons op de MKB en ZZP ondernemers gevestigd in Nederland. De meeste sectoren komen in aanmerking voor onze dienstverlening. Bij ons worden op de voorhand geen type klanten uitgesloten van onze dienstverlening. Zo gelden er geen minimale of maximale omzeteisen of concentratiegraden, aangezien deze groep ondernemers vaak bij banken niet in aanmerking komt voor een financiering door hun te lage omzet.

Hoe lang duurt het voordat ik klant ben?
Ons acquisitietraject is in tegenstelling tot vele andere financiers erg kort. Er zijn voor uw aanvraag slechts een beperkt aantal gegevens benodigd; wij vragen niet naar ingewikkelde liquiditeitsprognoses en toekomstverwachtingen. Beginnen is simpel!, we vragen in eerste instantie alleen om uw naam, emailadres en telefoonnummer, zodat we elkaar in eerste instantie wat beter kunnen leren kennen voordat u ergens aan vast zit.
Indien u besluit om klant te worden verwerken wij direct uw aanvraag en stellen wij de overeenkomst op. Wanneer deze getekend in ons bezit is, kan er worden overgegaan tot het factoren van uw facturen. Zo is het al mogelijk om binnen 48 uur na kennismaking uw eerste factuur via ons in te dienen en direct uw geld te ontvangen.

Wat is de duur van de factorovereenkomst?
De overeenkomst is voor onbepaalde tijd, waarin u vrij bent om altijd per direct op te zeggen, indien u niet tevreden bent. Dit doen wij, omdat wij alle vertrouwen hebben in onze dienstverlening. Hierdoor zit u niet vast aan langlopende verplichtingen, en wordt u hopelijk snel net zo tevreden als onze klanten die u voorgingen.

Hoe weten mijn klanten dat ik aan factoring doe?
Op uw factuur vermeldt u onze factoringstekst. Hierin staat aangegeven dat de factuur aan Svea Finans is overgedragen en op haar rekening voldaan dient te worden. Bij nieuwe klanten voegen wij bij de eerst gekochte vordering een introductiebrief toe waarin we onze dienstverlening uitleggen, zodat wij hen direct op hun gemak stellen.
Uw klanten zijn bij ons in goede handen!

Denken mijn klanten dat het financieel slecht met mij gaat als ik gebruik maak van factoring?
Nee. Er zijn diverse beweegredenen om gebruik te willen maken van factoring. Wanneer ondernemers zich meer willen focussen op de kernactiviteiten van de onderneming, of groei willen kunnen financieren, is het juist een kracht om werk uit te besteden aan professionals zoals Svea. In ons begeleidend schrijven aan uw klanten dragen wij er ook zorg voor dat dit voor hen duidelijk is, waarmee we direct laten zien dat uw prioriteit bij hen ligt, in plaats van hun geld.

Voor welke facturen kan ik terecht bij Svea?
Wij richten ons primair op de dienst of de geleverde goederen van bedrijven gevestigd binnen Nederland. Indien vervolgens de bediende klant voldoende kredietwaardig is, kunnen wij uw vorderingen van afgeronde prestaties die nog gefactureerd moeten worden direct overnemen. Reeds openstaande of vervallen facturen kunnen wij niet factoren.

Hoe weet ik welke klanten ik kan laten factoren?
Voordat u facturen op een klant bij ons kunt indienen voeren wij een kredietwaardigheidsonderzoek uit. Is uw klant voor ons acceptabel, dan geven wij een kredietlimiet op het uitstaande saldo. Doordat Svea zelf het kredietwaardigheidsonderzoek uitvoert, neemt zij ook het op de factuur rustende kredietrisico van u over. Is uw klant eenmaal goedgekeurd, dan kunt u zonder zorgen leveren en beschikt u altijd direct over geld. Beginnen is simpel!

Wat als mijn leverancier niet op rekening wil leveren?
Wanneer er behoefte aan financiering aan de inkoopzijde is kan Svea onder bepaalde voorwaarden helpen. Op deze manier kunt u al binnen 24 uur beschikken over het geld om uw leverancier te betalen en kunt u die interessante opdracht wellicht toch aannemen.

Hoe wordt het aankooppercentage vastgesteld?
Het aankooppercentage wordt per debiteur vastgesteld en is afhankelijk van de kredietwaardigheid van uw klant en de door uw klant gehanteerde betalingscondities. Zo zal de factorfee bij een langere betaaltermijn hoger zijn dan bij een kortere betalingstermijn.

Wat wordt bedoeld met de afgegeven limiet?
De afgegeven limiet is het bedrag dat wij maximaal op uw klant open willen hebben staan. Kunnen wij slechts een beperkte of geen limiet afgeven, dan lichten wij dit altijd toe.
Daarnaast delen wij onze ervaringen die wij uit eerdere relaties met uw klant hebben gehad. Zeker bij grotere klanten gelden er vaak voorwaarden waar u van te voren ook niet volledig van op de hoogte was. Wij nemen hierin altijd een adviserende positie, zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

Is het mogelijk om facturen van internationale klanten te laten factoren?
Als dochter van het Zweedse Svea Ekonomi kunnen wij ook vorderingen op bedrijven gevestigd in België, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland aankopen. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de kredietwaardigheid van uw opdrachtgever.

Hoe lever ik mijn facturen aan?
U kunt zelf uw facturen naar ons mailen of eenvoudig indienen via ons online portaal. De facturen dienen te worden voorzien van de benodigde bijlagen (werkbon of urenstaat). Op uw facturen vermeldt u tevens onze factoringstekst en ons bankrekeningnummer, zodat uw klant direct weet waar het geld naartoe moet, en u zelf zo snel mogelijk uw geld ontvangt. Beginnen is simpel!

Welke documenten heeft Svea van mij nodig?
Om inzicht te verkrijgen in uw organisatie hebben wij allereerst uw KvK nummer nodig. Om klant te kunnen worden hebben wij daarnaast ook een kopie van uw legitimatiebewijs, bankpas, en indien van toepassing een kopie van uw Var-verklaring, WKA-verklaring en G-rekeningovereenkomst nodig.
Daarnaast voeren wij een kredietwaardigheidsonderzoek uit op uw klant. Hiervoor is het KvK nummer van de betreffende organisatie benodigd, evenals de te verwachten omzet per maand.
Maar beginnen is simpel, hiervoor hebben wij slechts uw naam, emailadres en telefoonnummer nodig.

Moet ik mijn gehele debiteurenportefeuille bij Svea Finans onderbrengen?
Nee, u heeft daar de volledige vrijheid in. Onze overeenkomst is op een dusdanige wijze opgesteld dat u nooit verplicht bent al uw facturen bij ons in te dienen. Zo kunt u dus zelf op debiteurniveau beslissen welke facturen u bij ons indient. U kunt bijvoorbeeld slechts één van uw klanten bij ons onderbrengen, om zo uw cashflow op gang te houden.
Om verwarring bij uw klant te voorkomen adviseren wij wel alle facturen op deze betreffende klant aan ons over te dragen, zodat zij niet per abuis de betaling naar het verkeerde bankrekeningnummer overmaken.

Wat als mijn klant niet betaalt?
Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken, dit is ons risico. Wij stellen ons in dit soort gevallen niet zwart-wit op, maar denken altijd oplossingsgericht met u mee. Wij zijn immers geen incassobureau, maar een verlengstuk van uw organisatie waarin het belang van uw klantrelatie te allen tijde voorop staat, ook bij ons
Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat er een juridisch geschil over de betalingsverplichting ontstaat, dan heeft Svea een aantal ervaren juristen in dienst die de aard van het geschil zullen onderzoeken.
Blijkt dat uw vordering ten onrechte niet voldaan wordt, dan voeren wij samen met u de juridische procedure om alsnog de vordering zo snel mogelijk betaald te krijgen.

WIlt u ook uw facturen binnen 24 uur betaald krijgen?

JA ik wil beginnen