Corona hulp: 15 tips om deze financiële strop te overbruggen als MKB’er of ZZP’er

Published | Artikel

Financiële hulp nodig ten tijde van Corona? Of zelf aan de slag gaan om financiële consequenties van het Coronavirus voor jouw onderneming te beperken? Svea geeft MKB’ers & ZZP’ers 15 tips.

De wereld staat op zijn kop door het Coronavirus. Grote groepen mensen worden (ernstig) ziek. En Intensive Cares in ziekenhuizen stromen vol. Met soms zelfs fatale gevolgen. Fysiek contact is vanaf nu daarom uit den boze. Winkels gaan verplicht dicht. En landen sluiten hun grenzen. Omstandigheden, maatregelen & besluiten die er niet alleen emotioneel maar ook financieel behoorlijk inhakken. Want plots dalen je inkomsten aanzienlijk of vallen die misschien zelfs wel helemaal weg.

Profiteer nu tijdelijk van de actie van Svea: laat de kredietwaardigheid van jouw opdrachtgever gratis checken, zodat je weet met wie je zaken doet.

Tijd dus voor plan C(orona)! Vanaf nu is nog maar 1 ding belangrijk: de financiële strop door het Coronavirus overbruggen en de financiële consequenties voor jouw bedrijf zoveel mogelijk beperken. Hoe? Door zelf aan de slag te gaan of door gebruik te maken van financiële hulp. Daarvoor geeft Svea MKB’ers & ZZP’ers 15 tips. 

Wat kan je zelf doen om de financiële consequenties van het Coronavirus te beperken?

 • Wees flexibel: voer veranderingen door in bestellingen en leveringen
  Maak een snelle risico-analyse. Denk daarbij vooruit: wat zijn de scenario’s voor jouw bedrijf de komende maanden? Zit je leverancier in Italië en kan hij je niet meer leveren? Kijk of je kunt bestellen bij een leverancier in een ander land dat nog niet in lock down is. Kan je jouw producten of diensten niet meer aanbieden in een bepaalde regio? Misschien kan dit in een andere regio nog wel. Of kan je jouw product niet meer zoals gebruikelijk in de winkel verkopen? Lever aan de deur of verkoop cadeaubonnen met korting om toch inkomsten binnen te krijgen. Wees hierin creatief!

 • Maak afspraken met klanten om je liquiditeit te verbeteren

  Door vooraf heldere afspraken te maken met jouw klanten over de facturatie voor een opdracht, kan je betalingstermijnen verlagen. Waardoor jij sneller beschikt over werkkapitaal en je liquiditeit verbetert. Bijvoorbeeld:

  - Geef klanten korting voor snelle betalingen.
  Spreek een gunstige termijn af met klanten, waarin jij je facturen graag betaald krijgt en geef hen in ruil daarvoor korting.

  - Stuur opdrachtgevers deelfacturen voor lange projecten.
  Stuur periodiek (bijv. maandelijks) een factuur naar je opdrachtgever. Dan hoef je niet tot het eind van een langdurig project te wachten op je geld, maar krijg je tussendoor al delen betaald.  

  - Vraag opdrachtgevers voor lange projecten om een deel van tevoren aan te betalen. 
  Als opdrachtgevers periodieke betaling te veel werk vinden, is een aanbetaling wellicht een optie. Stuur een klant voorafgaand aan de dienst of levering van een product alvast een factuur met bijvoorbeeld 30% van het totaalbedrag.

  - Vraag al voordat je met een opdracht begint het PO-nummer aan.
  Grote bedrijven werken vaak met PO-nummers (inkoopnummers). Dit nummer moet op de factuur vermeld worden. Door op tijd te beschikken over dit nummer, loopt je facturering op dit gebied geen vertraging op.

 • Optimaliseer je debiteurenbeheer
  Verlaag je kredietrisico door korter op de bal te spelen wat betreft het debiteurenbeheer. Hierdoor zal de gemiddelde betalingstermijn dalen, waardoor jij sneller beschikt over je geld. Geld dat zeker in deze periode hard nodig is om aan je kortlopende verplichtingen te kunnen blijven voldoen! Eerder stelden wij al 7 tips op om facturen sneller betaald te krijgen. Deze tips zijn onderverdeeld in de 3 fases van het facturatieproces en we lichten de belangrijkste voor je toe:

  - Factureer snel en duidelijk nadat je het product of de dienst hebt geleverd. Dit maakt het facturatieproces zo eenvoudig mogelijk voor je klanten. Het toevoegen van een iDeal-koppeling aan je factuur zorgt er bijvoorbeeld voor dat je factuur 3 keer zo snel betaald word.

  - Communiceer helder na het verstrijken van de betalingstermijn. Bel bijvoorbeeld in plaats van mail om te zorgen dat de aandacht op jouw openstaande factuur komt te liggen.

  - Zet plan B in werking bij langdurig uitblijvende betaling. Verkoop je factuur bijvoorbeeld aan een incassobureau om je factuur toch nog betaald te krijgen.

  Nieuwsgierig naar alle 7 tips? Lees dan snel het artikel!

 • Bekijk de mogelijkheden voor leverancierskrediet
  Met een leverancierskrediet, levert jouw leverancier goederen die je pas later dan de leveringsdatum hoeft te betalen. Op die manier verstrekt je leverancier een ‘krediet’, want de kosten worden uitgesteld (tot je de goederen hebt doorverkocht). Dit leverancierskrediet kan voornamelijk uitkomst bieden als je voorraad in moet kopen, omdat dit een sterke negatieve invloed kan hebben op de liquiditeit.

 • Bel het adviesteam van de KvK
  Heb je als ondernemer vragen over het Coronavirus? Of wil je hulp krijgen bij de economische gevolgen voor jouw bedrijf? Neem dan gerust contact op met het KvK adviesteam. Dit team is speciaal opgericht om jouw vragen over het virus te beantwoorden en voorziet je graag van advies op maat. Zij zijn bereikbaar via 0800 – 2117 op werkdagen van 8.00 tot 22.00 uur.

Welke financiële hulp kan je als ondernemer krijgen om het Coronavirus te overbruggen?

Financiële hulp van (alternatieve) financiers en kredietverstrekkers

 • Leen snel geld met een flitskrediet
  Direct geld nodig? Met een flitskrediet kan je zeer snel online geld lenen voor je bedrijf tot ongeveer 100.000 euro. Dit kortlopende krediet wordt aangeboden door kredietplatformen aan MKB’ers & ZZP’ers. Vaak voorzien zij jouw al binnen een paar uur van cash op je bankrekening. Zodat je jouw geldtekort zorgeloos aan kunt vullen. Let wel op: bij een flitskrediet betaal je vaak een hogere prijs dan bij een reguliere geldverstrekker!  

 • Profiteer van factoring voor directe betaling van jouw facturen
  Kan je niet langer wachten op je geld, omdat je inkomsten acuut zijn teruggenomen, je buffers op zijn en/of je je personeel moet blijven betalen? Dan kan factoring via Svea uitkomst bieden! Hoe? Door het verkopen van nieuwe zakelijke facturen op kredietwaardige debiteuren aan een factormaatschappij (reeds openstaande facturen en deelfacturen kunnen wij helaas niet aankopen). Op deze manier verlaag je de betalingstermijnen van je facturen namelijk naar 1 dag. Hierdoor kan jij direct aan je financiële verplichtingen voldoen. Bovendien nemen wij het debiteurenbeheer en het kredietrisico over. Waardoor jij je kunt focussen op het ondernemerschap en 100% verzekerd bent van je geld.

 • Vraag krediet aan bij banken of alternatieve financiers
  Kan je nauwelijks factureren voor geleverde diensten of producten? Zijn je buffers op? En/of zijn je uitgaven inmiddels fors hoger dan je inkomsten? Vraag dan krediet aan om toch aan je financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen en je bedrijf overeind te houden. Verzamel bijvoorbeeld geld in bij ‘de crowd’ met crowdfunding, sluit een zakelijke lening af bij een kleine kredietverstrekker of leen geld bij de bank in de vorm van een rekening-courant krediet.

  Kleinere ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro bij de bank, krijgen nu een half jaar uitstel van aflossing. Waardoor lenen nog aantrekkelijker is als de nood hoog is. Ook krijg je bij banken de mogelijkheid een betaalpauze van jouw hypotheek aan te vragen. Deze stop is met name bedoeld om zzp’ers en kleine ondernemers te ontlasten als hun inkomen is weggevallen, maar kan door iedereen aangevraagd worden. Bovendien heeft ook de overheid maatregelen gepresenteerd, waardoor financiers jou nog beter kunnen helpen. Hoe? Lees dan snel verder!

Nog niet helemaal duidelijk welke financieringsoplossing het beste past bij jouw bedrijf? Lees onze whitepaper over de financieringsmogelijkheden voor ondernemers! Of bekijk de mogelijkheden bij een van onze partners. Zij bieden verschillende (alternatieve) financieringsvormen of kunnen jouw voorzien van advies.

Welke financiële hulp geeft de overheid om Corona te overleven als MKB of ZZP bedrijf?

Financiële hulp vanuit de overheid

Het kabinet heeft besloten alleen al de komende 3 maanden 10 tot 20 miljard euro beschikbaar te stellen om ondernemers te ondersteunen. Wij geven je een korte samenvatting van dit steunpakket:

 • Tegemoetkoming: 4.000 euro voor direct getroffen bedrijven
  Branches die hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen tegen het Coronavirus krijgen op korte termijn een tegemoetkoming van 4.000 euro. Welke bedrijven hiervoor precies in aanmerking komen, wordt nog bepaald. Denk bijvoorbeeld aan de horecabranche, reisbranche, evenementenbranche en sommige bedrijven in de culturele sector.

 • Tijdelijke inkomensondersteuning ZZP & MKB (Versoepelde Bbz)
  ZZP’ers en MKB’ers die levensvatbaar zijn, maar op dit moment in de knel zitten, krijgen tijdelijk maximaal 1.500 euro netto per maand dankzij het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De aanvraag hiervoor wordt nu sneller behandeld en verstrekt. Bovendien is het geen krediet, maar een uitkering die aanvult tot het sociale minimum en dus niet terugbetaald hoeft te worden.

 • Tegemoetkoming loonkosten voor werkbehoud ((NOW) vervanging werktijdverkorting (WTV))
  Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kan je als werkgever onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen in de loonkosten voor 3 maanden, met een eventuele verlenging van nog eens 3 maanden. Daarmee kan je werknemers met zowel vaste als flexibele contracten, oproepkrachten en uitzendkrachten in dienst houden en doorbetalen. De NOW is een vervanging voor de werktijdverkorting (WTV).

 • Belastinguitstel en -verlaging
  Als je in financiële problemen bent gekomen door de Coronacrisis mag je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling voor: 
  - Inkomstenbelasting
  - Vennootschapsbelasting
  - Omzetbelasting
  - Loonbelasting
  Bij te late betaling deelt de Belastingdienst bovendien geen verzuimboetes uit en je kunt een verlaging van de voorlopige aanslag aanvragen bij een verwachte lagere winst door de Coronacrisis.

  De invorderingsrente voor alle belastingschulden wordt daarnaast tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. De belastingrente wordt ook tijdelijk zoveel mogelijk verlaagd. De Belastingdienst zoekt nog uit wat hiervoor het laagst haalbare is.

 • Versoepelde mogelijkheden kredietverstrekking banken (BMKB-C)
  De regeling BMKB-C (een versoepeling van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)) is in het leven geroepen om geld lenen gemakkelijker te maken voor MKB’ers, zodat liquiditeitsproblemen worden voorkomen. Hoe? Als bedrijven een lening af willen sluiten, maar onvoldoende zekerheid kunnen bieden aan de financier (zowel banken als alternatieve financiers) dan staat de overheid deels garant. Door dit stevigere onderpand kunnen ondernemers meer lenen.

 • 50% garantie op bankleningen en bankgaranties (GO)
  (Middel)grote bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancierings-regeling (GO) als zij lastig een banklening of -garantie kunnen krijgen. Hiermee geeft de overheid 50% garantie op bankleningen en -garanties met een maximum van 150 miljoen euro per bedrijf. De overheid verhoogt het plafond voor het afgeven van de garanties tijdens de coronacrisis van 400 miljoen naar 1.5 miljard euro.

 • Uitstel aflossing en rentekorting op microkredieten Qredits voor kleine ondernemers
  Het kabinet ondersteunt microkredietverstrekker Qredits met 5 miljoen euro om kleine en startende ondernemers tijdelijk te ontlasten. Zo geeft Qredits uitstel van aflossing voor 6 maanden en daalt de rente naar 2%.

  Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de financiële maatregelen voor ondernemers vanwege het Coronavirus. Het kabinet komt nog met aanvullende steun voor bedrijven die zich in branches bevinden die extra hard geraakt zijn door (de maatregelen tegen) het Coronavirus. Denk daarbij aan de horeca of reisbranche.

Svea staat voor je klaar!

Heb je vragen over dit artikel? Wil je meer weten over factoring? Of ben je benieuwd hoe Svea handelt in strijd tegen Covid-19? Neem gerust contact met ons op!

Want wij staan nog steeds voor je klaar en zetten ons maximaal in om onze bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Meer dan ooit is het direct bevrijden van werkkapitaal uit facturen nu namelijk van belang voor het MKB & ZZP. Daarom doen wij er alles aan om ondernemers in deze lastige tijd te blijven helpen. Zodat ook zij hun bedrijven voort kunnen zetten! Samen maken we het mogelijk.
Stay safe!

Published