Rēķinu pirkšana

Šis risinājums palīdzēs atrisināt Jūsu naudas plūsmas problēmas, atbrīvojot  naudu, kas iesaldēta pārdošanas rēķinos. Tas ietver sevī gandrīz visas tās pašas sastāvdaļas ko Faktorings, tomēr būtiska atšķirība ir, ka Jūs varat izvēlēties kurus rēķinus un kad nodot Svea Finance. Tātad Jūs varat izmantot šo pakalpojumu tikai tad, kad tas jums nepieciešams un tikai tik daudz cik tas nepieciešams, tādejādi efektīvi kontrolējot tā izmaksas.

Rēķinu pirkšana sevī ietver:

 • ar pircējiem saistīto kredītrisku novērtēšanu un apdrošināšanu;
 • finansēšanu;
 • pircēja maksājumu disciplīnas uzraudzību un korekciju;
 • atgādinājumus par kavētajiem rēķiniem;
 • kavēto maksājumu iekasēšanu.

Rēķinu pirkšanas priekšrocības

 • Paaugstināta konkurētspēja – jūs esošajiem un potenciālajiem pircējiem varat piedāvāt pievilcīgākus apmaksas noteikumus;
 • Uzlabota uzņēmuma likviditāte - saņemiet naudu no Svea Finance par pārdoto preci vai pakalapojumu jau nākamajā dienā;
 • Elastība – Jūs varat brīvi izvēlēties kurus rēķinus un cik ilgi finansēt pie mums, tādejādi kontrolējot savus ieguvumus un izmaksas.
 • Papildus drošība - Izmantojot rēķinu pirkšanu, jūs varat nodrošināties pret sezonalitāti jeb neplānotiem satricinājumiem un izmantot šo pakalpojumu tikai nepieciešamības gadījumā.
 • Mazāk birokrātijas – ātra un viegla papildus finansējuma iegūšana, turklāt bez papildus ķīlām.

Rēķinu pirkšana ir jums piemērots risinājums, ja: 

 • Jūs pārdodat preces un pakalpojumus ar pēcapmaksu;
 • Jūsu Pircēju skaits ir ierobežots vai arī ikmēneša rēķinu skaits nepārsniedz 30.
 • Jūsu biznesam raksturīga sezonalitāte un sezonas sākumā izjūtat apgrozāmo līdzekļu trūkumu.
 • Jūsu esošie vai jaunie pircēji palielina pasūtījumu apjomus un pieprasa garākus maksājumu termiņus.
 • Jūs vēlaties efektīvāk strādāt ar debitoriem un apdomīgi uzlabot to maksāšanas disciplīnu.

Kā pieteikties Rēķinu pirkšanai?

Lai pieteiktos pakalpojumam, laipni aicinām sazināties ar mums. Mūsu prioritāte ir darbības un lēmumu pieņemšanas ātrums, tādēļ pieteikšanās, piedāvājuma sagatavošana, lēmuma pieņemšana un līguma noslēgšana neaizņems daudz laika.

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:

 • Aizpildīta pieteikuma anketa
 • Ar pircējiem noslēgtie līgumi vai pasūtījumu dokumenti
 • Finanšu pārskati – pēdējais gada pārskats un operatīvie finanšu dati par pēdējo ceturksni
 • Atsevišķos gadījumos palūgsim papildus dokumentus

Sazināties