Finanšu informācija

Grupas finanšu rādītāji (SEK '000)

 20122011201020092008
Peļņas/zaudējumu aprēķins
Kopējie ieņēmumi
1068,2 934,1 803,6 734,5 575,4
Pamatdarbības peļņa
206,8 192,0 108,2 117,8 70,7
Bilance
Aktīvi
6027,6 5175,9 4625,8 4105,4 3151,1
Pašu kapitāls
814,7 643,3 544,4 427,1 326,5
Citi rādītāji
Kapitāla atdeves rādītājs (ROE)
28,4 32,3 22,3 31,3 21,7
Kapitāla pietiekamības rādītājs
2,1
1,9 2,2 2,2 1,6
Saistības/pašu kapitāls
6,7
7,3
8,0
8,6
7,7
Vidējais darbinieku skaits
620 543 475 447 390

 

543 475 447 390

Gada pārskati

Svea Ekonomi 2012.gada pārskats

Svea Ekonomi 2011.gada pārskats

Svea Ekonomi 2010.gada pārskats