Faktorings

Atbrīvo  naudu, kas iesaldēta pārdošanas rēķinos. Nodod rēķinus Svea Finance un saņem līdz 90% no rēķina summas jau nākamajā dienā. Atlikušo summu saņemsi tiklīdz pircējs norēķināsies ar Svea Finance.

Faktorings nodrošina straujāku naudas plūsmu un labāku likviditāti, kas veicina pārdošanas apjoma palielināšanu un produktivitātes paaugstināšanu. Turklāt, jūs būsiet spējīgs piedāvāt elastīgākus maksājumu noteikumus, kas palīdzēs piesaistīt jaunus klientus Latvijā un ārpus tās, tajā pašā laikā kontrolējot kredītriskus.

Faktorings ir pakalpojums, kas apvieno:

 • ar pircējiem saistīto kredītrisku novērtēšanu;
 • pārdošanas rēķinu administrēšanu;
 • finansēšanu;
 • pircēja maksājumu disciplīnas uzraudzību un korekciju;
 • atgādinājumus par kavētajiem rēķiniem;
 • kavēto maksājumu iekasēšanu.

Izmantojot faktoringu jūsu uzņēmums var koncentrēties uz darbībām, kas saistītas ar ieņēmumu palielināšanu un samazināt laika patēriņu administratīviem procesiem.

Faktoringa priekšrocības

 • Paaugstināta konkurētspēja – jūs esošajiem un potenciālajiem pircējiem varat piedāvāt pievilcīgākus apmaksas noteikumus;
 • Uzlabota uzņēmuma likviditāte - saņemiet naudu no Svea Finance par pārdoto preci vai pakalapojumu jau nākamajā dienā;
 • Mazāk administratīvā darba – Svea Finance uzņemsies pircēju kredītrisku novērtēšanu, kā arī rēķinu, maksājumu un parādnieku pārvaldību.
 • Atvieglota naudas plūsmas plānošana;
 • Labas iespējas palielināt apgrozījumu – koncentrēties uz jaunu pircēju piesaistīšanu vai ražošanas jaudu palielināšanu;
 • Uzlabota rentabilitāte – efektīva ar pircēju saistīto risku un kredītu pārvaldība nodrošina labāku pircēju maksājumu disciplīnu un mazākus zaudējumus;
 • Mazāk birokrātijas – ātra un viegla papildus finansējuma iegūšana, turklāt bez papildus ķīlām.

Faktorings ir jums piemērots risinājums, ja: 

 • Jūs pārdodat preces un pakalpojumus ar pēcapmaksu;
 • Jums ir svarīga efektivitāte un jūs vēlaties koncentrējaties tikai uz to, kas ir svarīgs, savukārt mazāk svarīgo - administratīvo darbu - uzticēt sabiedrotajam;
 • Jūsu uzņēmuma apgrozāmie līdzekļi lielākoties sastāv no pircēju un pasūtītāju parādiem, jo tiem ir garš pēcapmaksas termiņš;
 • Jūsu pašreizējie un jaunie pircēji palielina pasūtījumu apjomus un pieprasa garākus maksājumu termiņus;
 • Jums ir vēlme uzlabot uzņēmuma likviditāti;
 • Jums ir ierobežotas iespējas veikt savu ārvalstu pircēju maksātspējas novērtēšanu;
 • Jūs vēlaties efektīvāk strādāt ar debitoriem un apdomīgi uzlabot to maksāšanas disciplīnu.

Kā pieteikties faktoringam?

Lai pieteiktos faktoringam, laipni aicinām Jūs sazināties ar mums. Mūsu prioritāte ir darbības un lēmumu pieņemšanas ātrums, tādēļ pieteikšanās, piedāvājuma sagatavošana, lēmuma pieņemšana un līguma noslēgšana neaizņems daudz laika.

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:

 • Aizpildīts pieteikums;
 • Ar pircējiem noslēgtie līgumi vai pasūtījumu dokumenti;
 • Finanšu pārskati – pēdējais gada pārskats un operatīvie finanšu dati par pēdējo ceturksni;
 • Atsevišķos gadījumos palūgsim papildus dokumentus.

Sazināties