Lehdistötiedote: Svea Ekonomi myöntää lainoja asuinpaikasta riippumatta

16.02.2017

Asuinalue ei siis ole määräävä tai millään tavalla ratkaiseva tekijä. 

STT uutisoi yhdenvertaisuusvaltuutetun pyytäneen selvitystä siitä, saako luoton evätä hakijan asuinpaikan perusteella. Asian käsittely on viranomaisessa kesken. On syntynyt merkittävä väärinkäsitys siitä, ettei Svea Ekonomi tarkistaisi yksilöllistä luottokelpoisuutta osana luottoprosessia.

Svea Ekonomin luotonmyöntöprosessissa tarkistetaan aina ensimmäisenä esimerkiksi hakijan luottotiedot. Luoton myöntämiseen vaikuttaa monet yksilölliset tekijät, kuten esimerkiksi luottotyyppi ja haettavan luoton määrä. Tilastollinen maksukykyennuste on vain osa luotonmyöntöprosessia, jossa asuinalue on yhtenä muuttujana muiden joukossa. Asuinalue ei siis ole määräävä tai millään tavalla ratkaiseva tekijä.

Svea Ekonomi toimii Finanssivalvonnan alaisuudessa ja määräysten mukaisesti. Hyvä luotonantotapa edellyttää, että luottolaitos selvittää kykeneekö kuluttaja täyttämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa. Kuluttajasuojalaki antaa itsessään mahdollisuuden käyttää tilastollisia menetelmiä apuna asiakkaan luottokelpoisuuden arvioinnissa.

Svea Ekonomi huomauttaa myös, ettei luottolaitoksella ole velvollisuutta luoton myöntämiseen, vaikka hakijan luottotiedot olisivat puhtaat. 


Lisätietoja ja kommenttipyynnöt:

Pasi Väre, maajohtaja

+358 40 550 0988

pasi.vare@svea.fi