Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

Miten perintäpalvelu tukee yrityksen liiketoimintaa?

Ossi Lahti

Perintäpalvelun suurin ja ilmeisin hyöty on se, että erääntyneet myyntisaatavat saadaan kotiutettua ilman velkojayrityksen omia ponnisteluja. Yhteistyö perintätoimiston kanssa tarjoaa myös monia muita palveluita ja etuja. Kun perinnän vaikutuksia liiketoimintaan pohditaan tarkemmin, nousee maksuvalvonnan ja perinnän rooli yhä useammassa yrityksessä entistä tärkeämmäksi. Miksi laskujen perintä kannattaa ulkoistaa ja miten perintäpalvelu voi tukea liiketoimintaa?

Perintäpalvelun käyttämisestä on yritykselle paljon hyötyä

Perinnän ulkoistaminen perintäyhtiölle on kannattavaa jo siksi, että perintä on usein hyvin työllistävä ja yrityksen resursseja sitova prosessi. Perintä kannattaa ulkoistaa etenkin silloin, kun kyseessä on yritys, jolla on paljon laskutettavaa. Myös yksittäisen laskun siirtäminen perintäyhtiön hoidettavaksi voi usein olla aiheellista, sillä perintään liittyy paljon lakisääteisiä aspekteja, jotka vaativat perintää hoitavalta taholta asiantuntemusta ja tietotaitoa. 

Kun perintäyhtiö hoitaa laskujen perinnän yrityksen puolesta, ei yrityksen tarvitse enää huolehtia erääntyneistä saatavista ja niiden kotiuttamisesta. Perinnän ulkoistaminen perintäyhtiölle mahdollistaa sen, että perintään liittyviä toimenpiteitä tehdään jatkuvasti niin, että perinnässä edetään aina, kun se on mahdollista. Kun perintä on säännöllistä ja tehokasta, saadaan erääntyneet myyntisaatavat kotiutettua pikaisesti, mikä osaltaan parantaa yrityksen maksuvalmiutta ja taloudellista tilannetta. 

Perintäpalvelun hyödyntäminen vapauttaa myös yrityksen maksujen valvontaan ja perintään sidottuja resursseja. Yritykselle on edullisempaa, nopeampaa ja tehokkaampaa siirtää erääntyneet myyntisaatavat perintätoimiston kotiutettavaksi, jolloin omat voimavarat voi keskittää yritystoiminnnan optimaaliseen pyörittämiseen ja myyntityöhön. Siten perintä on osa-alue, jossa kannattaa hyödyntää ulkopuolista apua ja asiantuntijuutta - kun perinnän hoitaa perintätoimisto, jonka toimintatavat ovat todennettu tehokkaiksi ja hyviksi, saadaan aikaan sekä velkojaa että velallista tyydyttäviä tuloksia.

Johdonmukainen perintä ennaltaehkäisee viiveitä

Yrityksen asiakkaat oppivat yleensä nopeasti yrityksen tavan periä myöhässä olevia maksuja. Hidas reagointi maksuviiveisiin johtaa usein hitaampaan takaisinmaksuun asiakkaalta. Nopea reagointi ja aktiivinen yhteydenpito asiakkaan suuntaan edistää perintäprosessia. Erityisen tärkeää on reagoiminen heti maksumuistutuksen jäätyä maksamatta - eli viivyttelemätön ja johdonmukainen saatavan perintä muistutusvaiheen jälkeen. Erityisesti tähän yrityksellä ei välttämättä itse riitä resursseja, siksi perintäpalvelun käyttämisessä on myös se etu, että perintätoimisto hoitaa perinnän aina systemaattisesti saman kaavan mukaan. Lisäksi perintäyhtiö tarjoaa velallisasiakkaille useita eri yhteydenottokanavia, joiden kautta velallinen saa hoidettua asiansa vaivattomasti.

Verrattuna siihen, että yritys itse hoitaisi maksujen valvonnan ja perinnän, niin on perintäyhtiöllä, joka keskittyy vain ja ainoastaan saatavien kotituttamiseen, paremmat keinot ja resurssit saada erääntyneet saatavat kotiutettua nopeasti ja hyvällä onnistumisprosentilla. Jo se, että kirje tulee perintätoimistolta eikä yritykseltä, vaikuttaa suoraan asiakkaan maksumotivaatioon positiivisesti. Tämä on tärkeää, sillä nopeasti hoidettu perintä on paras keino minimoida luottotappioita: Mitä nopeammin asiakas saa laskustaan maksumuistutuksen tai -vaatimuksen, sitä todennäköisemmin maksu tulee hoidettua.

Perintäpalvelun merkittävimmät hyödyt yritykselle ovat:

  • Yritys voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa
  • Perintä hoituu tehokkaasti ja oikea-aikaisesti
  • Saatavia seurataan aktiivisesti ja perintä etenee aina, kun siihen on mahdollisuus

Perintä liiketoiminnan tukena

Perintä ei ole vain ja ainoastaan erääntyneiden saatavien kotiuttamista, vaan se on yhtälailla yrityksen toiminnan tehostamista, liiketoiminnan kehittämistä ja asiakassuhteiden ylläpitoa. 

Yrityksen tarpeisiin sopiva perintäpalvelu vähentää hallinnointia ja säästää resursseja, antaen yritykselle mahdollisuuden keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa täysillä. Lisäksi, kun perintä hoidetaan asiakaslähtöisesti, voidaan asiakassuhteita vaalia, mahdollistaen sen, että perintään päätyneet asiakkaat pysyvät yrityksen asiakkaina myös perinnän jälkeen.

Perintä on harvan yrityksen erityisosaamista, joten perintäpalvelun hyödyntämistä harkittaessa kannattaa huomioida palvelun säästämä aika ja vaiva. Jo yksittäinen erääntynyt lasku poikkeaa yrityksen normaalista laskutusprosessista aiheuttaen siten taloushallinnon parissa työskenteleville ylimääräistä työtä. 

Kokenut ja perintään, sekä siten myös luottotietojen arviointiin, erikoistunut perintätoimisto on usein perintäpalveluaan laajempi, arvokas kumppani. Perintätoimijalta yritys saa usein korvaamatonta osaamista, tietoa ja koulutusta myös luotonvalvonnasta ja luottotietojen arvioimiseen liittyen. Toimipa yritys sitten B2B- tai B2C-liiketoiminnan parissa, on hyvä perintätoimisto loistokumppani, kun yritys arvioi esimerkiksi asiakashankinnan prosesseja ja riskejä. Erityisesti laskulla tai rahoituksella myydessä tämä korostuu entisestään: Perintätoimisto voi tarjota arvokasta konsultaatiota riskinhallintaan. 

Perintätoiminta Svealla

Meillä Svealla perintäpalvelu on kokonaisuus, joka lähtee asiakkaidemme tarpeista. Toimeksiantajillemme tarjoamme saatavan elinkaaren turvaavan perinnän, kotiuttaen erääntyneet myyntisaatavat tehokkaasti oikea-aikaisin toimin ja perinnän eri keinojen ja vaiheiden asiantuntijuudella. Perintäkumppanina huolehdimme siitä, että saatavat eivät jää maailmalle. Tehokkuuden tukena toimintatapojamme ohjaa loppuasiakkaiden, eli velallisten suuntaan perintälain ja hyvän perintätavan tunteminen ja noudattaminen - sekä niiden jatkeena velallisneuvonta osana tehokasta perintää. Neuvova perintä on tehokkaampaa saatavan kotiuttamiseksi, mutta tukee myös asiakastyytyväisyyttä ja asiakassuhteen jatkumista.

Perintäpalvelumme avulla yrityksesi

  • Kotiuttaa saatavansa tehokkaasti ja nopeasti
  • Säästää aikaa ja resursseja
  • Keskittyy maksuvalvonnan asemasta liiketoimintaan
  • Tukee velallisasiakkaiden tilanteen ratkaisua
  • Turvaa asiakassuhteiden jatkuvuuden
Ossi Lahti