Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

30.4.2019 | Tiedote:

Svea on jokaisen suomalaisen rahoituslaitos

Svea Ekonomi on tarkistanut luotonmyöntämisen kriteerejään varmistaakseen, että se voi tarjota luottoa tasavertaisin kriteerein kaikille suomalaisille. 

Olemme poistaneet automaattisesta luotonmyöntöprosessistamme erilaisiin demografioihin, kuten ikään, perustuvia kriteerejä. Tämä tarkoittaa jatkossa sitä, että jatkossa kuka tahansa suomalainen voi olla asiakkaamme iästä riippumatta. 

Rahoitusalalla on tavallista, että luotonmyöntämisprosessi on osaltaan automatisoitu ja siinä käytetään tilastollisia pisteytyksiä asiakkaan luottokelpoisuuden arvioimisessa. 

Svea Ekonomi korjasi käytäntöään keväällä välittömästi sen jälkeen kun viranomainen otti kantaa demografioihin perustuvien tilastollisten pisteytysten käyttöön, sekä näihin liittyvään problematiikkaan. 

Viranomaisen kannan mukaan esimerkiksi ikä ei saisi yksistään olla ulossulkeva tekijä luottopäätöstä harkittaessa eikä tietyt muutkaan demografiat saisi vaikuttaa luottopäätökseen. Tällaiset eriarvoistavat tekijät, vaikka ovat aiemminkin olleet vain osa tilastollista pisteytysmenettelyä, olemme nyt siis poistaneet luotonmyöntöprosessistamme. 

Käytäntömme nosti keskusteluun Helsingin Sanomat, joka kirjoitti 28.4. ja 30.4.2019 aiemmasta automaattisesta luotonmyöntöprosessistamme sekä tilastollisista kriteereistä, joita prosessimme on rahoitusalan yleisen tavan mukaisesti huomioinut.

Toivomme nyt käydyn keskustelun osaltaan ohjaavan koko alaa parempaan suuntaan. Toisaalta haluamme peräänkuuluttaa positiivisen luottorekisterin perustamista Suomeen, sillä nähdäksemme tällainen rekisteri korvaisi suurilta osin, ellei kokonaan, tilastollisten pisteyttämisen.

Haluamme pahoitella mahdollisesti aiheutunutta mielipahaa sekä kiittää Helsingin Sanomia keskustelun herättämisestä tärkeään asiaan liittyen.

 

Pasi Väre

Svea Ekonomi | Maajohtaja